img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Проекти РА, аналіз регуляторного впливу ПРА


Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються Центром надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області PDF Друк
Четвер, 27 березня 2014, 18:28


У К Р А Ї Н А

 

                                                                               

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

              

 ________________                                                                                       № ____ 

 

Про  затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації  Житомирської області

 

 

Відповідно до  статей  6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 3 статті 3 Закону України «Про адміністративні послуги», на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 №508/2009 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг», з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання, фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються Центром надання адміністративних послуг  Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області , що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації , але не раніше дня його офіційного опублікування .

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Тюрменка Ю.М. 

 

 

Заступник голови

 райдержадміністрації                                                                                                                              В.Й.Кузьменко

 

 

 

 

 

Візування

                                                           проекту розпорядження голови державної адміністрації

 

Начальник центру надання

адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                           О.А. Корнієнко

 

Начальник  загального відділу

апарату райдержадміністрації                                                  Л.В. Мамчур

 

Головний спеціаліст, юрисконсульт

апарату райдержадміністрації                                                  Ю.В. Петренко

 

Завідувач сектору контролю

апарату райдержадміністрації                                                  Т.Г.Руденко 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                          Ю.М. Тюрменко

 

Керівник апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової

роботи апарату райдержадміністрації                                                                                                 А.Є. Данілочкін

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови 

райдержадміністрації  ________________№ __

__                                                   

Перелік

адміністративних послуг, що надаються 

Центром надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області

 

№ п/п

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

1.

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Безоплатно

Отримання вихідних даних для проектування об’єкта будівництва

2.

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Безоплатно

Будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт

3.

Виготовлення та видача паспорта прив’язки тимчасової споруди

Безоплатно

Паспорт прив’язки тимчасової споруди. Встановлення тимчасової споруди встановлюється відповідно до паспорта прив’язки. 

4.

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Безоплатно

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності

5.

 

Видача посвідчень посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

 

Безоплатно

Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї

6.

Продовження строку  дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

 

Безоплатно

Продовження строку дії посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї

7.

Видача довідки щодо володіння українською мовою або її розуміння в обсязі,  достатньому для спілкування 

Безоплатно

Довідка

8.

Видача цільових направлень на навчання в аграрні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

Безоплатно

Отримання цільового направлення на навчання у ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації

 

Керівник апарату, начальник відділу

організаційно-кадрової роботи 

апарату райдержадміністрації                                                                                                                    А.Є. Данілочкін

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Брусилівської райдержадміністрації ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розглянути шляхом державного регулювання.

         Проект регуляторного впливу ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області ” розроблено з метою реалізації Закону України ,,Про адміністративні послуги” та постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 146 ,,Про затвердження примірного положення про центр надання адміністративних послуг”. Вищеназваними нормативно-правовими актами встановлюється, що Центр надання адміністративних послуг надає послуги відповідно до переліку послуг, що визначається органом, який його утворив. На рівні району виникає проблема відсутності визначеного переліку адміністративних послуг, а без затвердженого переліку неможливо розпочати процес роботи Центру і виконувати його головне призначення- надавати адміністративні послуги.

2. Цілі державного регулювання

         Основною ціллю державного регулювання є визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватися через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області, що в свою чергу дозволить перейти до практичної організації його діяльності із надання затверджених адміністративних послуг через адміністраторів Центру у відповідності до вимог чинного законодавства.

3. Альтернативні способи досягнення

встановлених цілей державного регулювання.

Досягнення встановлених цілей можливо двома способами:

1)  залишити ситуацію без змін. Дана альтернатива є не прийнятною, оскільки це призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства щодо надання адміністративних послуг через Центр, а саме не затвердженого чіткого переліку послуг, що може призвести до порушення законних прав та інтересів суб’єктів звернень у сфері надання адміністративних послуг.

2)  прийняти розпорядження ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області ” Ця альтернатива є прийнятною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми. Передбачається затвердження переліку адмінпослуг з урахуванням чинного законодавства.

4.     Механізм, який пропонується застосувати

для роз’яснення проблеми і відповідні заходи.

Механізмом розв'язання проблеми пропонується прийняття райдержадміністрацією розпорядження ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області ”.

До переліку Центру надання адміністративних послуг включені послуги, що надають: Відділ у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації; Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації; Відділ освіти райдержадміністрації, Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

5.Обґрунтування можливості досягнення визначних цілей у разі прийняття регуляторного акта.

         У разі прийняття розпорядження ,,Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області ”  планується у повному обсязі досягнення поставлених цілей.

         До зовнішніх чинників, які можуть вплинути на дію даного акту, можна віднести зміни у законодавстві.

         Перешкод для реалізації регуляторного акту, у разі його прийняття, немає.

         Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Реалізація акту не потребує витрат з Державного бюджету.    Прийняття запропонованого регуляторного акту не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

    6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення виконання вимог Закону України „Про адміністративні послуги“ в частині створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг, шляхом відкриття Центру та надання через нього визначеного переліку адміністративних послуг.

Реалізація розпорядження не потребує витрат із державного чи місцевого бюджетів.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Надання визначених у переліку адміністративних послуг в режимі максимально сприятливих умов, прозорості, доступності, оперативності для суб’єктів звернень.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

актами

Сфера інтересів громадян

Захист законних прав та інтересів в громадян шляхом забезпечення прозорого, оперативного, зручного та якісного надання визначених у переліку адміністративних послуг через Центр.

У межах плати за отримання адміністративної послуги, визначеної відповідними нормативно-правовими

актами

        

         Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.

 

7. Строк дії регуляторного акта.

 

         Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення до нього будуть вноситись в разі змін чинного законодавства України.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта:

Прогнозними показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг;

- кількість звернень для отримання адміністративних послуг;

- кількість наданих адміністративних послуг за відповідний звітний період;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

         Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

         Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та фізичних осіб (територія дії акту - Брусилівський район).

9. Заходи з відстеження результативності акта

         Буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

         Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності, використовуючи статистичні дані.

         Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набуття чинності цього регуляторного акту на основі аналізу та співставлення показників результативності із відповідним попереднім періодом.

         Періодичні відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження та можливого внесення змін до розпорядження з метою розширення переліку адміністративних послуг.

         За результатами проведення відстеження ефективності регуляторного акта, розробником готується звіт про результативність його дії та оприлюднюється на офіційному сайті райдержадміністрації та/або в засобах масової інформації.

 

Заступник голови

адміністрації                                                                                                                                           В.Й.Кузьменко