img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Нормативно-правова база


Методичні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів PDF Друк
Четвер, 07 серпня 2014, 17:50

                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

від 13.01.11 р.  № 2

 

Методичні рекомендації щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань прискореного перегляду регуляторних актів

 

З метою забезпечення прозорості та урахування ініціатив суб’єктів господарювання, об’єднань роботодавців, споживачів, представників наукових установ органи місцевого самоврядування опубліковують повідомлення про створення робочої комісії з прискореного перегляду регуляторних актів (далі – робочі комісії) у засобах масової інформації, на офіційних WEB-порталах із зазначенням терміну та способу подання пропозицій щодо кандидатур, адресу та контактний телефон для прийняття пропозицій щодо кандидатур для участі у роботі комісій.

Для забезпечення необхідної регламентації та ефективності діяльності робочих груп, доцільно включити до складу кожної з таких робочих груп не менше половини представників об’єднань суб’єктів господарювання, об’єднань роботодавців, об’єднань споживачів та представників наукових установ.

Формування робочої комісії доцільно здійснювати відповідно до такого правила: при визначенні кількісного складу робочої комісії необхідно виходити з потреб забезпечення необхідного рівня представництва усіх сторін та ефективної роботи. З огляду на це, кількість учасників робочої комісії не може бути встановлена нормативно і обмежена чиїмось рішенням.

При визначенні потенційних учасників робочої комісії зі сторони представників об’єднань суб’єктів господарювання, об’єднань роботодавців та об’єднань споживачів, слід виходити із забезпечення максимально можливого рівня представництва. Тобто, як потенційні учасники в першу чергу мають розглядатися найбільші та найактивніші громадські та підприємницькі об’єднання, представництво яких має бути забезпечене переважно першими особами таких об’єднань, що можуть постійно брати участь у засіданнях робочої комісії.

Останнє оновлення на Четвер, 07 серпня 2014, 17:51
Детальніше...
 
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності PDF Друк
Четвер, 07 серпня 2014, 17:45
                               

                 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

            Про засади державної регуляторної політики 
                 у сфері господарської діяльності

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3720-VI (
3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170
   N 4231-VI (
4231-17
) від 22.12.2011 }
 

     Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Останнє оновлення на Четвер, 07 серпня 2014, 17:50
Детальніше...
 
Погодження регуляторних актів PDF Друк
Четвер, 07 серпня 2014, 17:44

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва України листом від 18.06.2012 №1036/0/20-12 інформує про те, що згідно з пунктом 8 розділу 9 протокольного рішення Уряду № 41 від 31.05.2012 функції і питання спеціально уповноваженого органу з питань реалізації державної регуляторної політики здійснюватиме Держпідприємництво, повноваження якої визначено Указом Президента України від 30.03.2012 № 237 «Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва».

Детальніше...
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування від 14.12.2010 № 2784-VI PDF Друк
Четвер, 07 серпня 2014, 17:41

Цей Закон установлює правові та організаційні засади проведення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та спрямований на забезпечення додержання цих принципів під час здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

прискорений перегляд регуляторних актів - комплекс заходів та дій, спрямованих на забезпечення якнайшвидшого приведення регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, у відповідність із принципами державної регуляторної політики, визначеними у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 

 

 

 

Стаття 2. Засади проведення прискореного перегляду регуляторних актів

1. Усі регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування на день набрання чинності цим Законом, підлягають прискореному перегляду в порядку, встановленому цим Законом, протягом 90 днів.

2. Кожен регуляторний акт, прийнятий органом або посадовою особою місцевого самоврядування, підлягає аналізу на відповідність принципам державної регуляторної політики.

3. Органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови зобов'язані забезпечувати участь представників об'єднань суб'єктів господарювання, роботодавців та громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) у прискореному перегляді регуляторних актів на всіх його етапах, визначених у статті 4 цього Закону.

Останнє оновлення на Четвер, 07 серпня 2014, 17:43
Детальніше...
 
Про зміни у Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” PDF Друк
Четвер, 07 серпня 2014, 17:40

У зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” внесено зміни до низки положень Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, які стосуються здійснення регуляторної діяльності органами виконавчої влади.

У зв’язку з цим, Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва звертає увагу на таке:

1. Усі проекти регуляторних актів, які розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підлягають погодженню виключно із уповноваженим органом – Держпідприємництвом України.

2. Звіти про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подаються до уповноваженого органу.

Останнє оновлення на Четвер, 07 серпня 2014, 17:41
Детальніше...