img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Відділ фінансів райдержадміністрації PDF Друк
Субота, 15 лютого 2014, 17:49

Горкуша Людмила Володимирівна

Начальник управління

 

 

Житомирська обл
смт. Брусилів
вул. Короленка, 2


(8-04162) 30-2-53

Структура

Про управління

Інформація про виконання бюджету

Нормативно-правові акти

Прийом громадян

Конкурс на заміщення вакантних посад

Фінансове управління районної держадміністрації є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові відповідної місцевої держадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
• розробляє і доводить до головних розпорядників-бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
• визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними, розпорядниками бюджетних коштів;
• проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
• приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної держадміністрації;
• бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;
• організовує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету;
• за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами, районної держадміністрації, виконавчими органами місцевих рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами селища, сіл для виконання спільних проектів;
• складає проект районного бюджету, готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;
• забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням; здійснює у процесі виконання бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів районного бюджету;
• організовує виконання районного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, управлінням Державного казначейства у Брусилівському районі, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
• зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені терміни до Головного фінансового управління;
• забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
• складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису в межах річних бюджетних призначень, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами селища, сіл;
• здійснює в установленому порядку організацію і управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
• проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
• розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства у Брусилівському районі;
• інформує керівництво районної держадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їй квартальні та річний звіти про виконання районного бюджету; розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;
• проводить разом з Коростишівською міжрайонною державною податковою інспекцією аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також надання пільг;
• бере участь у проведенні на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району та підготовці пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
• бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу району;
• перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами й організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
• розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
• забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;
• готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету; • здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

Останнє оновлення на П'ятниця, 09 червня 2017, 15:01
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin