img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації PDF Друк
Четвер, 13 лютого 2014, 15:39

Мамчур Лілія Валентинівна
Начальник відділу

тел. 31296

 

Мельник Валентина Григорівна
Головний спеціаліст відділу

 

Овдієнко Наталія Василівна

Провідний спеціаліст відділу

 

Табачна Наталія Ігорівна
Головний спеціаліст відділу


Савенок Юлія Павлівна

Спеціаліст відділу
 

Житомирська обл
смт. Брусилів
вул. Короленка, 2

 

Положення відділу

Основним завданням відділу є:
-встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в районній державній адміністрації;
-організація і забезпечення документаційного обслуговування роботи нарад та інших заходів, які проводяться головою райдержадміністрації;

-розроблення номенклатури справ апарату райдержадміністрації;
- організація друку, копіювання та тиражування документів;
- здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів;
- прийняття, реєстрація, облік, забезпечення зберігання документів;
-вивчення стану організації роботи з документами в управліннях райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад, надання з цих питань необхідної методичної та практичної допомоги;
- забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів для передачі на державне зберігання;
- забезпечення тимчасове зберігання документів; - забезпечення обліку та розгляду звернень громадян; - забезпечення належної організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови районої державної адміністрації;
- здійснення контролю за своєчасним та ретельним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян;
- проводення аналізу письмових і усних звернень громадян;

- організаційне, методичне, інформаційне та кадрове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

- опрацювання проектів розпоряджень, доручень, розробка проектів розпоряджень з організаційних та кадрових питань;


- перевірка виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами держадміністрації, вивчення і узагальнення досвіду роботи цих органів та надання практичної допомоги у її поліпшенні, розробка пропозицій про удосконалення їх діяльності, здійснення контролю за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства і доручень голови райдержадміністрації;


- аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;


- опрацювання проектів планів роботи райдержадміністрації;


- здійснення організаційного забезпечення засідань колегій, нарад, семінарів, що проводяться головою райдержадміністрації;


- проведення, відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботи, пов´язаного з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вжиття заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;


- узагальнює і розглядає матеріали по відзначенню пам´ятних дат, історичних подій;


- підготовка та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань тощо;


- виконання інших функцій, відповідно до законодавства, за дорученням голови райдержадміністрації

- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості району до процесів формування та реалізації державної політики, прийняття районною державною адміністрацією суспільно значущих управлінських рішень;

-  формування позитивного іміджу керівництва держави, області та району;

- забезпечення організації оперативного та об’єктивного висвітлення у засобах масової інформації питань про діяльність керівництва держави, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

- координація заходів щодо організаційного, інформаційного забезпечення діяльності керівництва райдержадміністрації з питань:

- проведення органами виконавчої влади регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;

- дотримання органами виконавчої влади демократичних засад комунікації з громадськістю, відкритості та прозорості у своїй діяльності;

- реалізації державної політики у сфері сприяння у розвитку громадянського суспільства;

- своєчасного реагування на пропозиції та зауваження громадськості.

- сприяння у забезпеченні конструктивної співпраці органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян на принципах взаємної відповідальності, відкритості та прозорості, невтручання, ефективності процесу взаємодії;

- моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки;

- сприяння органам виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

- координація сприятливих умов щодо реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодної діяльності засобів масової інформації;

- сприяння розвитку інформаційної та видавничої сфер району;

-забезпечення координації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Останнє оновлення на П'ятниця, 09 червня 2017, 14:48
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin