img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації PDF Друк
Четвер, 13 лютого 2014, 15:39

Мамчур Лілія Валентинівна
Начальник відділу

тел. 31296

 

Мельник Валентина Григорівна
Головний спеціаліст відділу

тел. 30-4-35


Овдієнко Наталія Василівна

Провідний спеціаліст відділу

 

Табачна Наталія Ігорівна
Головний спеціаліст відділу


Савенок Юлія Павлівна

Спеціаліст відділу
 

Житомирська обл
смт. Брусилів
вул. Небесної Сотні, 2

 

Положення відділу

Основним завданням відділу є:


-встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в районній державній адміністрації;


-організація і забезпечення документаційного обслуговування роботи нарад та інших заходів, які проводяться головою райдержадміністрації;

-розроблення номенклатури справ апарату райдержадміністрації;
- організація друку, копіювання та тиражування документів;


- здійснення контролю за підготовкою та оформленням документів;
- прийняття, реєстрація, облік, забезпечення зберігання документів;


-вивчення стану організації роботи з документами в управліннях райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад, надання з цих питань необхідної методичної та практичної допомоги;


- забезпечення додержання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, якості оброблення та використання документів для передачі на державне зберігання;


- забезпечення тимчасове зберігання документів; - забезпечення обліку та розгляду звернень громадян; - забезпечення належної організації особистого прийому громадян головою та заступниками голови районої державної адміністрації;


- здійснення контролю за своєчасним та ретельним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян;
- проводення аналізу письмових і усних звернень громадян;

- організаційне, методичне, інформаційне та кадрове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

- опрацювання проектів розпоряджень, доручень, розробка проектів розпоряджень з організаційних та кадрових питань;


- перевірка виконання розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами держадміністрації, вивчення і узагальнення досвіду роботи цих органів та надання практичної допомоги у її поліпшенні, розробка пропозицій про удосконалення їх діяльності, здійснення контролю за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства і доручень голови райдержадміністрації;


- аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовка пропозицій щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;


- опрацювання проектів планів роботи райдержадміністрації;


- здійснення організаційного забезпечення засідань колегій, нарад, семінарів, що проводяться головою райдержадміністрації;


- проведення, відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботи, пов?язаного з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вжиття заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;


- узагальнює і розглядає матеріали по відзначенню пам?ятних дат, історичних подій;


- підготовка та оформлення документів щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань тощо;


- виконання інших функцій, відповідно до законодавства, за дорученням голови райдержадміністрації

- створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості району до процесів формування та реалізації державної політики, прийняття районною державною адміністрацією суспільно значущих управлінських рішень;

-  формування позитивного іміджу керівництва держави, області та району;

- забезпечення організації оперативного та об’єктивного висвітлення у засобах масової інформації питань про діяльність керівництва держави, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

- координація заходів щодо організаційного, інформаційного забезпечення діяльності керівництва райдержадміністрації з питань:

- проведення органами виконавчої влади регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави;

- дотримання органами виконавчої влади демократичних засад комунікації з громадськістю, відкритості та прозорості у своїй діяльності;

- реалізації державної політики у сфері сприяння у розвитку громадянського суспільства;

- своєчасного реагування на пропозиції та зауваження громадськості.

- сприяння у забезпеченні конструктивної співпраці органів виконавчої влади з об’єднаннями громадян на принципах взаємної відповідальності, відкритості та прозорості, невтручання, ефективності процесу взаємодії;

- моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки;

- сприяння органам виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

- координація сприятливих умов щодо реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодної діяльності засобів масової інформації;

- сприяння розвитку інформаційної та видавничої сфер району;

-забезпечення координації роботи структурних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Останнє оновлення на Понеділок, 05 серпня 2019, 16:57