img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Відділ агропромислового розвитку Брусилівської райдержадміністрації PDF Друк
Четвер, 02 липня 2015, 09:07

 

Огородник Анатолій Миколайович
Начальник відділу

Тел. 3-04-25

 

Корнієнко Леся Анатоліївна


Головний спеціаліст відділу
Тел. 3-04-25

 

 

Лисенко Світлана Валентинівна


Головний спеціаліст відділу

Тел. 3-04-25

 

Лисюк Світлана Андріївна


Головний спеціаліст відділу

 

Пам’ятка

Картинки по запросу герб україни для документів

Україна


БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


09.06.2015                                                                                                     №  121


Про створення відділу агропромислового

розвитку Брусилівської райдержадміністрації

Житомирської області та затвердження

Положення про відділ


Відповідно до ст.ст. 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  на   виконання   постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 26.09.2012  № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,  на виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації від 24.06.2014 № 167 «Про реорганізацію управління агропромислового розвитку райдержадміністрації» та від 27.01.2015 № 9 «Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 24.06.2014 № 167»:


1. Створити в результаті реорганізації шляхом перетворення орган державної влади «Відділ агропромислового розвитку Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області», який являється правонаступником «Управління агропромислового розвитку Брусилівської районної державної адміністрації».


2. Затвердити Положення про відділ агропромислового розвитку Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області (додається).


3. Доручити  начальнику відділу агропромислового розвитку Брусилівської районної державної адміністрації Огороднику А.М. провести державну реєстрацію новоствореної  юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства.


4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


 

Голова адміністрації           /підпис існує/ О.Л. НіколайчукЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

09.06.2015 № 121


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Брусилівської районної державної адміністрації

Житомирської області


1.Загальні положення


1. Відділ агропромислового розвитку Брусилівської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові Брусилівської районної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, Міністерству аграрної політики України.

2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства аграрної політики і продовольства України, наказами Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрацій, положенням про відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами.

3. Робота відділу здійснюється за перспективними (річними), поточними (квартальними) та щомісячними планами, які затверджуються начальником відділу.


2.Основні  завдання відділу:


Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної  політики у сфері державної служби, спрямованої на розвиток  агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

2) запобігання у межах повноважень та чинного законодавства проявам корупції в галузях агропромислового виробництва;

3) у межах повноважень забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

4) здійснення аналізу статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району  та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави, області, району на відповідному рівні;

5) здійснення контролю за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях сільгосп товаровиробників, чинного законодавства, правил, норм, положень,інструкцій з охорони праці, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища.


3. Основні завдання та функції відділу


Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації:

1)аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва в районі та подає пропозиції  до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної сільської  території;

2) сприяє у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального ринку і сільських територій регіону, харчової та переробної промисловості району;

3) організовує роботи з питань землеробства, тваринництва, харчової і переробної промисловості, наукового, кадрового забезпечення, карантинного режиму,  охорони    праці і   техніки безпеки;

4) створює належні умови для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяє розвитку ринкової інфраструктури, а також   проведенню моніторингу агропромислового ринку;

5) приймає участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів;

6) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкретного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

7) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників  цільових програм державної підтримки сільського господарства;

8) сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

9) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

10) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженні меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації щодо проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

11) надає методичну та консультативну  допомогу  підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, додержання правил  ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

12) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агро продовольчих  ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

13) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного  харчування;

14) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

15) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

16) забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

17) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці,  сприяє  поліпшенню демографічної ситуації на селі;

18) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

19) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і сільських територій;

20) забезпечує контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки  і безпеки дорожнього руху при веденні  виробничих процесів;

21) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

22) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району на надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави,області, району на відповідному рівні;

23) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


4. Права та обов’язки


Працівники відділу мають право:

1) одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів районної держадміністрації, районних служб системи агропромислового комплексу, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до компетенції відділу;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами відділу агропромислового розвитку, системами зв’язку і комунікацій, мережами зв’язку та іншими технічними засобами;

5) надавати практичну допомогу підприємствам, установам, організаціям галузі з питань, що належать компетенції відділу.


5. Взаємодія:


1) Для виконання завдань, функцій та з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації відділ взаємодіє з  апаратом районної державної адміністрації, Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян;

2) Відділ в межах своїх повноважень  та на виконання наказів Мінагрополітики, Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації, районної держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.


6.Начальник відділу:


1) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно чинного законодавства головою районної держадміністрації за погодженням із  директором департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації;

2) начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

3) подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

4)  затверджує структуру відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці  працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

5) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису на утримання відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

6) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних  службовців    відділу;

7) видає накази щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  відділу;

9) забезпечує дотримання працівниками відділу агропромислового розвитку  правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації;

11) начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій.


7. Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету.


Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на їх утримання визначає голова Брусилівської районної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для районної державної адміністрації.

Кошторис та штатний розпис затверджує голова  Брусилівської  районної  державної адміністрації.

Відділ є юридичною особою яка має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Начальник відділу агропромислового

розвитку райдержадміністрації     /підпис існує/ А.М.Огородник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 12 вересня 2018, 13:50