img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Нормативні акти >>> PDF Друк
Субота, 19 жовтня 2013, 17:50


Україна
БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

31.05.2013 
Про хід виконання програми
економічного і соціального розвитку
та бюджету району за І квартал 2013 року

 


За підсумками січня - березня 2013 року до бюджету Брусилівського району надійшло
18196,8 тис.грн., в т.ч. до загального фонду – 17603,0 тис.грн. та до спеціального фонду – 593,8
тис.грн.
Власні доходи загального фонду бюджету району склали 2449,4 тис.грн., або на 20,7 %
більше затвердженого показника і на 98,9 тис. грн. більше в порівнянні до відповідного періоду
минулого року.
За січень –березень 2013 року виконано затверджені планові показники по надходженню
коштів до загального фонду місцевих бюджетів всіма бюджетами району.
Загальна сума доходів, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних
трансфертів (1 кошик) склала 1676,7 тис.грн., що становить 104,1 % до показника доведеного
Міністерством Фінансів України, перевиконання 65,3 тис.грн..
Зальний обсяг доходів, що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів
склав 772,6 тис.грн., що на 94,5 тис.грн. більше показника доведеного МФУ та на 341,4 тис.грн.
затвердженого плану.
Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції зросла на 4,3%.
За звітний період на 124 голови зросло поголів’я ВРХ, в тому числі корів на 179 голів.
Покращилися соціальні показники. Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника збільшилась на 13,3 % і становить 1882,0 грн. Середньооблікова кількість штатних
працівників по району за звітний період становить 2154 особи.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.2013 року по підприємствах
району відсутня.
За 3 місяці 2013 року в районі створено та відновлено 67 нових робочих місць. Виконання
річного завдання становить 30,4%.
Разом з тим існує ряд негативних тенденцій, які стримують виконання окремих завдань і
заходів, передбачених програмою економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.
Зокрема, обсяг реалізованої промислової продукції зменшився на 26,5 %. Зменшення
виробництва тваринницької продукції протягом звітного періоду, потягло за собою
зменшення обсягу валової продукції сільського господарства. Обсяги виробленої валової
продукції зменшено на 17,4 %.
За І квартал 2013 року виробництво молока зменшилось на 17,6 %, м’яса – на 16,3%., За
звітний період поголів’я овець та свиней зменшено відповідно на 17,4% та 23,5%. Також,
зменшився на 29,0 % середній надій молока на корову по району.
Обсяг роздрібного товаруобороту за останніми звітними даними становить 99,0 %
відповідного періоду минулого року.
За 3 місяці 2013 року на 4,5 % зменшилась реалізація платних послуг і становить 1923,6
тис.грн.
У порівнянні з січнем-березнем попереднього року по будівельній діяльності обсяги
прийнятого в експлуатацію житла скоротилися на 28,7%.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня становить 420 осіб.
Навантаження на одне вільне робоче місце складає 15 осіб. За звітний період працевлаштовано
до загальної кількості зареєстрованих безробітних 7,7 %.
Станом на 01.04.2013 року в порівнянні з податковим боргом на 01.04.2012 року відбулося
зростання боргу на 61.5тис. грн. або на 26.4 %.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за січень-березень 2013 року
становить 89,6%.
Упродовж 1 кварталу 2013 року на 46,5 тис.грн. зросли борги із єдиного соціального
внеску платників, що перебувають у сфері діяльності органів місцевого самоврядування і за
станом на 01.04.2013 складають 138,6 тис.грн. Майже 76% загального боргу припадає на КП
«Господарник».
З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку,
вирішення нагальних проблем, що виникли і можуть виникнути в процесі реалізації програмних
завдань і заходів, забезпечення фінансової стабільності в усіх галузях економіки, підвищення на
цій основі життєвого рівня населення, відповідно до положень Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 07.05.2013 №147 «Про хід виконання програми економічного та соціального
розвитку та бюджету області у 1 кварталі 2013 року» та рішення колегії районної державної
адміністрації від 29.05.2013 №12:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати керівникам
районних служб та організацій відповідно до компетенції проаналізувати хід реалізації
Програми соціально-економічного розвитку району за 1 квартал 2013 року, вивчити причини
невиконання окремих програмних завдань і показників та вжити заходів для забезпечення їх
виконання.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Лозовий О.П.):
1) Забезпечити 100% збереження поголів’я великої рогатої худоби.
2) Домогтися дотримання повноти використання сільськогосподарських земель.
3) Ужити заходів із забезпечення своєчасності посіву прогнозованих обсягів ярих культур,
зокрема ярої пшениці.
3. Керівнику апарату, начальнику відділу організаційно-кадрової роботи апарату
райдержадміністрації Данілочкіну А.Є. здійснити організаційні заходи щодо:
1) Утворення центру надання адміністративних послуг та затвердження переліку послуг,
що будуть надаватися даним центром до 01 жовтня 2013 року.
2) Затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.
Інформаційні картки розмістити на веб-сайті райдержадміністрації та у місцях здійснення
прийому суб’єктів звернень.
3) Щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії та забезпечення прямого
доступу до власних інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання
адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх
управління.
4) Безоплатного надання документів або інформації, необхідних для видачі
адміністративних послуг, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту
іншого суб’єкта надання адміністративних послуг.
5) Безоплатного отримання бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення
щодо отримання послуг, у тому числі у центрі надання адміністративних послуг.
6) Облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками
відповідних документів та інформацією, достатньою для отримання адміністративних послуг без
сторонньої допомоги.
7) Забезпечення здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень не менше 40
год. на тиждень, у тому числі в суботу – не менше 6 годин.
4. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Овсієнко І.Л.), рекомендувати
виконкомам селищної та сільських рад забезпечити:
1) Виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, затверджених
місцевими радами та визначених Міністерством фінансів України.
2) Фінансування у першочерговому порядку видатків на оплату праці працівників
бюджетних установ та розрахунків за спожиті комунальні послуги й енергоносії.
3) Виконання п.4 ст.77 Бюджетного кодексу України стосовно забезпечення потреби в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті
енергоносії.
5. Головам селищної та сільських рад налагодити системну роботу з ветеранами Великої
Вітчизняної війни у кожному населеному пункті, вивчити їх матеріальне становище та залучати
керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності до активної підтримки та
надання матеріальної допомоги цій категорії громадян.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (Чмуневич М.І.) здійснити організаційні заходи
щодо:
1) Відновлення роботи закритих дитячих садків, повернути до комунальної власності
дошкільні навчальні заклади, що використовуються не за призначенням, ефективно
використовувати кошти, виділені з державного бюджету на розвиток мережі дошкільних
закладів.
2) Розроблення планів заходів з приведення у 2013 році внутрішніх санвузлів та надвірних
утеплених туалетів загальноосвітніх навчальних закладів до вимог санітарних правил і норм.
3) Приведення харчування учнів пільгових категорій до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах».
4) Посилення контролю за діяльністю дитячо-юнацької спортивної школи у районі в
частині збільшення контингенту їх вихованців, безумовного дотримання вимог Положення про
дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05 листопада 2008 року № 993.
7. Заступнику голови райдержадміністрації Кузьменку В.Й організувати роботу щодо:
1) Координації діяльності служби у справах дітей райдержадміністрації, центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділів райдержадміністрації: освіти, охорони здоров’я, у справах сім’ї,
молоді та спорту, кримінальної міліції у справах дітей Брусилівського РВУМВС України в
Житомирській області, які опинились в кризовій ситуації.
2) Завершення у червні 2013 року створення центрів первинної медико-санітарної
допомоги, як окремих юридичних осіб.
3) Забезпечення виконання у 2013 році перспективного плану підготовки та
перепідготовки лікарів за спеціальністю «Загальна практика та сімейна медицина».
4) Продовження дооснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги
обладнанням згідно з табелем оснащення.
5) Забезпечення виконання помісячного плану використання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
6) Неухильного дотримання вимог статті 45-1 Закону України «Про інформацію» щодо
недопущення цензури та втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової
інформації з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб, умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та переслідування
за виконання професійних обов’язків.
7) Забезпечення своєчасної і в повному обсязі оплати наданих інформаційних послуг
редакціями засобів масової інформації, згідно з укладеними угодами.
8) Активізації роботи щодо виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 17.12.2008 №415 «Про оприлюднення в мережі Інтернет інформації про
діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої
влади на місцях».
8. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного
захисту населення райдержадміністрації (Коструба М.В.) провести організаційні заходи щодо:
1) Пожвавлення роботи з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та
регулювання споживання води і теплової енергії.
2) Забезпечення переробки побутових відходів та санітарної очистки території.
3) Надання переваги при укладанні договорів з підрядними будівельними організаціями,
які зареєстровані на території району та області з метою зарахування обсягів виконаних
будівельних робіт до регіонального показника.
4) Використання будівельних матеріалів та виробів підприємств місцевої будівельної індустрії
при будівництві об’єктів за рахунок бюджетних коштів.
9. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Майструк
А.Г.) вжити заходів щодо підвищення ефективності перевірок з питань легалізації заробітної
плати та зайнятості населення.
10. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Алфіменкова Н.В.)
організувати роботу щодо:
1) Розгляду за підсумками І кварталу 2013 року питання утримання та розвитку спортивної
бази в районі з метою забезпечення її поетапного оновлення, реконструкції та будівництва.
2) Забезпечення проведення в районі заходів з обстеження, упорядкування та підготовки
спортивних споруд до роботи у весняно-літньому періоді 2013 року.
3) Забезпечення належної підготовки дитячих закладів оздоровлення і відпочинку,
вивчення питання щодо збільшення видатків на оздоровлення дітей пільгових категорій.
11. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Морозюк Л.А.)
опрацювати матеріали щодо роботи механізму державно-приватного партнерства, які розміщені
на офіційному веб-сайті (http://ukrppp.com/uk/presentations) Українського центру сприяння
розвитку публічно-приватного партнерства.
12. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному, сільським
головам, рекомендувати керівникам районних служб та організацій відповідно до компетенції,
про хід виконання даного розпорядження поінформувати відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації до 05 серпня 2013 року.
13. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Морозюк Л.А.) надати
райдержадміністрації до 10 серпня 2013 року узагальнену інформацію про хід виконання
розпорядження з проектом інформації департаменту економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
14. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації                                                                                                                 В.І. Шпакович 

 

 

Останнє оновлення на Субота, 19 жовтня 2013, 17:53