img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 22.05.2014 № 138 PDF Друк
Четвер, 05 червня 2014, 16:15

 

            

 Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

22.05.2014                                                                      № 138

 

Про затвердження нового

складу колегії відділу освіти

райдержадміністрації та

Положення про колегію

 

         Відповідно до Положення про відділ освіти Брусилівської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2007 № 510,  у зв’язку із кадровими змінами у відділі освіти райдержадміністрації та з метою погодження розгляду питань, що належать до повноважень відділу освіти райдержадміністрації:

 

         1. Затвердити новий склад колегії відділу освіти райдержадміністрації (додається).

 

         2. Затвердити Положення про колегію відділу освіти райдержадміністрації (додається).

 

         3. Відділу освіти райдержадміністрації (Кияниця С.Ю.) організаційно забезпечувати підготовку відповідних матеріалів для розгляду на колегії згідно з планом роботи.

 

         4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2011 № 65 «Про затвердження нового складу  колегії відділу освіти райдержадміністрації та Положення про колегію».

 

 

Голова адміністрації                                                                      О.Л.Ніколайчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Розпорядження голови

                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                           від 22.05.2014  № 138

 

 

Склад колегії

відділу освіти райдержадміністрації

 

Кияниця                                 -   начальник відділу освіти райдержадміністрації,

Сергій Юрійович                      голова колегії

 

Дем’янчук                             -   головний спеціаліст відділу освіти

Людмили Миколаївни              райдержадміністрації, заступник голови колегії

 

Кушнір                                   - завідуюча районним методичним кабінетом,                     Ірина Анатоліївна                     секретар колегії

 

Члени колегії:

 

Івасенко                                   - методист районного методичного кабінету                          

Тетяна Василівна

 

 

Коваль                                    -   директор Морозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Олег Васильович                        (за згодою)

 

Лінчук                                     - методист районного методичного кабінету                                                   

Анжела Миколаївна                 

 

Слюсар                                     - директор Хомутецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Анатолій Миколайович            (за згодою)

 

 

Ткачук                                    -   головний спеціаліст відділу освіти

Антоніна Станіславівна             райдержадміністрації

 

 

Хоменко                                   - директор Брусилівської гімназії

Лідія Марцинівна                      імені Г.О.Готовчиця (за згодою)

 

Керівник апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової

роботи апарату райдержадміністрації                                  А.Є. Данілочкін

 

Кияниця С.Ю.

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Розпорядження голови

                                                                                          райдержадміністрації

                                                                                         від __________ № __

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про колегію відділу освіти райдержадміністрації

 

         1. Колегія відділу освіти райдержадміністрації утворюється відповідно до Положення про відділ освіти Брусилівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2007  №510.

 

         2. Склад колегії відділу освіти райдержадміністрації не перевищує 11 чоловік. До її складу входять: начальник відділу освіти, головні спеціалісти відділу освіти, завідуюча районним методичним кабінетом, методисти, керівники закладів освіти. При потребі запрошуються відповідні компетентні особи.

 

         3. Колегія є дорадчим органом відділу освіти райдержадміністрації. На своїх засіданнях вона розглядає важливі питання з основних завдань, виконання яких забезпечує відділ освіти райдержадміністрації, згідно з Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

 

         4. Засідання колегії проводиться відповідно до плану роботи відділу освіти: один раз у два місяці, позачергово – у міру потреби. Вони вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

 

         5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого є вирішальним. В окремих випадках, за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 

         6. Рішення колегії оформляється протоколами, які підписуються головою колегії. Рішення колегії впроваджуються наказами, які є обов’язковими для виконання.

 

         7. Протоколи засідань колегії оформляються секретарем колегії та направляються структурним підрозділам для підготовки відповідних матеріалів або вжиття конкретних заходів.

 

         8. Колегія на кожному своєму засіданні заслуховує інформацію про вжиті заходи і виконання рішень, прийнятих на попередніх засіданнях.

 

 

 

         9. Члени колегії мають право:

 

         - виносити на розгляд колегії свої пропозиції щодо подальшого удосконалення форм і методів роботи освітянських закладів;

 

         -  включати до протоколу засідань колегії свої пропозиції і зауваження з обговорених питань;

 

         - вивчати роботу освітянських закладів незалежно від форм власності, а також діяльності фізичних осіб з питань, які доручаються їм головою;

 

         - звертатися з клопотанням до відповідних органів та посадових осіб з питань виконання рішень колегії.

 

         10. Члени колегії зобов’язані:

 

         - відвідувати засідання колегії та брати активну участь у її роботі;

 

         - виконувати доручення колегії;

 

11. Членів колегії, а також запрошених осіб заздалегідь повідомляти про час, місце і порядок денний засідання колегії;

 

         12. Підготовка матеріалів на розгляд колегії проводиться її членами або іншими відповідальними особами за дорученням голови колегії;

 

13.Члени колегії завчасно ознайомлюються з проектами рішень, що виносяться на розгляд чергового засідання. 

 

 

Керівник апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової

роботи апарату райдержадміністрації                                  А.Є. Данілочкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кияниця С.Ю.

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 05 червня 2014, 16:17