img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 25.03.2019 № 49 PDF Друк
Вівторок, 09 квітня 2019, 14:06

Картинки по запросу герб для документів

УКРАЇНА

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.03.2019                                                                                                           № 49


Про утворення районної координаційної

ради з питань сімейної, ґендерної політики,

демографічного розвитку, протидії торгівлі

людьми та домашньому насильству


Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім′ї», «Про протидію торгівлі людьми»,  на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від  03.10.2018 № 386 «Про утворення районної координаційної ради з питань сімейної, ґендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству», з метою координації зусиль щодо створення соціальних  та економічних умов для  належного функціонування й розвитку сім′ї, як основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству:


1.Утворити районну координаційну раду з питань сімейної, ґендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству та затвердити її склад згідно з додатком.

 


2. Затвердити  Положення  про  районну  координаційну  раду  з  питань  сімейної, ґендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству (додається).3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 15.06.2010 № 175 «Про створення районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,  попередження  насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми».


 


Перший заступник голови

райдержадміністрації           /підпис існує/                               Олександр НЕНЮК

 


Додаток

до розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

25.03.2019  № 49

 

Склад

районної координаційної ради з питань сімейної, ґендерної  політики,  демографічного розвитку, протидії  торгівлі людьми  та   запобігання домашньому насильству

 

НЕНЮК                                  -  перший заступник голови  районної  державної

Олександр Олександрович       адміністрації,  голова координаційної ради


МАЙСТРУК                           -  начальник управління праці та соціального Андрій Григорович                      

захисту населення  районної державної                                                                                                        адміністрації, заступник голови координаційної ради


КОНДРАТЕНКО                   -  заступник начальника управління, начальник Наталія Миколаївна

відділу з питань соціального захисту громадян

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,

секретар голови координаційної ради


Члени координаційної ради:


АРИШТОВИЧ                      - начальник відділу освіти, культури, охорони

Ольга Дмитрівна                   здоров’я, сім"ї, молоді та спорту

райдержадміністрації


ДРОЗД                               - директор Брусилівської районної філії

Олександр Сергійович          Житомирського центру зайнятості (за згодою)


МИХАЛЕНКО                      - головний лікар КНП «Центр первинної  медико-

Олена Володимирівна           санітарної  допомоги» Брусилівської селищної

ради (за згодою)


НЕВМЕРЖИЦЬКА               -  начальник відділу соціальної служби для сім»ї,

Валентина Миколаївна          дітей та молоді  комунальної установи «Центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Брусилівської селищної ради» ( за згодою)


НЕСЕНЮК                            -  начальник служби у справах дітей

Світлана Василівна                  райдержадміністрації


ОБОДЗІНСЬКИЙ                    -  начальник відділу «Брусилівське бюро правової

Юрій Анатолійович                допомоги» Житомирського місцевого центру з

надання безоплатної вторинної правової

допомоги (за згодою)


СМИКОВСЬКА                    - начальник відділу державної реєстрації актів

Галина Михайлівна               цивільного стану Головного територіального

управління  юстиції у Житомирській області (за згодою)


ТАЦЕНКО                             - начальник сектору превенції Брусилівського

Василь Вікторович                 відділення поліції Коростишівського

відділу поліції Головного управління

Національної поліції в  Житомирській області (за згодою)

ШАРАМКО                           - головний спеціаліст відділу служба у справах

Марія Павлівна                     дітей, сім’ї  та  молоді Брусилівської  селищної

ради (за згодою)

 


Керівник апарату

райдержадміністрації   /підпис існує/                                     Любов ПАВЛЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

25.03.2019  № 49


П О Л О Ж Е Н Н Я

про районну координаційну раду з питань сімейної, ґендерної  політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству


1. Районна   координаційна   рада   з   питань    сім’ї,   ґендерної   рівності,  запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (далі –Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при  райдержадміністрації.


2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а  також  указами  Президента  України  та  постановами  Верховної  Ради  України,  актами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій обласної  і районної  рад,  розпорядженнями  голів  облдержадміністрації  і  райдержадміністрації  та  цим  Положенням. Склад Ради визначає голова  районної державної адміністрації.


3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння в районі  реалізації ефективної державної політики з питань

сім’ї,  ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі  людьми;

2)  розгляд  питань,  які  потребують  міжгалузевої  узгодженої  співпраці  щодо     реалізації    державної     політики   з  питань    сім’ї,   ґендерної     рівності,  запобігання    домашньому    насильству,    попередженню    та   протидії    торгівлі  людьми,  зокрема  ідентифікації  осіб,  які  постраждали  від  торгівлі  людьми,  надання їм допомоги;

3) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального  батьківства,  збереженню  та  зміцненню  інституту  сім’ї,  утвердженню  рівних  прав    і  можливостей    жінок   та   чоловіків   в  усіх   сферах   життєдіяльності  суспільства, запобігання соціальному сирітству;

4) інформування керівництва райдержадміністрації та громадськості про  стан реалізації в районі державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності,  запобігання домашнього насильства та протидії торгівлі людьми.


4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1)   розглядає   пропозиції   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів  місцевого самоврядування, громадських організацій, інших об’єднань громадян   щодо    визначення   пріоритетних   напрямів   соціальної   підтримки    сім’ї,  запобігання  домашньому  насильству,  вдосконалення  механізму  забезпечення  рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

2)  вивчає   стан   виконання    відповідних    районних   програм    стосовно  реалізації   державної    політики   з  питань    сім’ї,   запобігання    домашньому  насильству,   забезпечення   рівних   прав   і   можливостей   жінок   та   чоловіків,  попередження торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;

3)  вносить  у  разі  потреби  пропозиції  керівництву  райдержадміністрації  щодо покращення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері реалізації  державної сімейної, гендерної політики, запобігання домашньому насильству та  протидії торгівлі людьми;

4)  вивчає  всеукраїнський  та  обласний  досвід  з  питань,  що  належать  до  компетенції Ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в районі;

5)  сприяє  проведенню  інформаційно-аналітичної  та  науково-методичної  роботи,  спрямованої  на  відродження  національних  традицій,  впровадження  світового  досвіду,  зокрема  щодо  зміцнення і підвищення ролі сім’ї;

6)  готує   пропозиції      щодо     удосконалення        діяльності     місцевих      органів  виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії  суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

7)  сприяє  поширенню  різних  форм  сімейного  виховання  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  (дитячі  будинки  сімейного  типу,  прийомні сім’ї тощо).


5. Рада має право:

1)  утворювати  в  разі  потреби  експертні  та  робочі  групи  із залученням представників   місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого  самоврядування,   громадських   організацій,   інших   об’єднань   громадян      (за  згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації в  районі  державної  політики   з   питань   сім’ї,   ґендерної  рівності,   запобігання  домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

2)   одержувати   в   установленому   порядку    від   органів   місцевого

самоврядування інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3)   організовувати   проведення   «круглих   столів»,   конференцій,   нарад, семінарів тощо з питань, що належать до компетенції Ради.

 


6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з  органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями  громадян.


7. Раду очолює перший заступник голови районної державної адміністрації.


8. До складу Ради входять голова Ради, його заступник, секретар і члени Ради.


9. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.


10. Основною   формою   роботи   Ради   є   засідання,   що   проводяться   відповідно  до  плану  роботи,  який  затверджує  голова  Ради,  але  не  рідше  ніж  один раз на три місяці.


11.  Засідання  Ради  веде  голова, а в разі його відсутності -  заступник  голови. Засідання   є   правомочним,   якщо   на   ньому   присутності   не  менше  половини членів Ради.


12.  Для  участі  у  засіданнях  Ради  можуть  запрошуватися  представники   органів    місцевого    самоврядування,   підприємств,   установ  та  організацій  незалежно від форми власності.


13. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою  більшістю  голосів  її  членів,  присутніх  на  засіданні.  У  разі  рівного  розподілу  голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


14. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.


15.  Рада  систематично  інформує  про  свою  діяльність  громадськість  у засобах масової інформації.


16. Організаційно-технічне   забезпечення   роботи  Ради  здійснює  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.


17. Рада   припиняє   свою  діяльність  з   ініціативи   голови  райдержадміністрації.

 


Начальник управління праці

та соціального захисту населення

районної державної адміністрації /підпис існує/                    Андрій МАЙСТРУК