img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 30.03.2018 № 69 PDF Друк
П'ятниця, 13 квітня 2018, 15:09

Результат пошуку зображень за запитом "герб україни"

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

30.03.2018                                                                                                             №  69


Про  районну програму

зайнятості населення

на 2018 - 2020 роки

Відповідно до  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статті 18 Закону України «Про зайнятість населення»,   з метою сприяння зайнятості населення, зниження безробіття в районі, забезпечення соціально-економічних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю, посилення соціального захисту безробітних та членів їх сімей:

1.Схвалити районну програму зайнятості населення на 2018 – 2020 роки (далі – районна програма), що додається.


2.Внести районну програму на розгляд та затвердження сесією районної ради.


3.Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати Брусилівській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості, виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад, установам та організаціям, відповідальним за здійснення запланованих заходів:


1) Забезпечити  реалізацію заходів районної програми у повному обсязі та у визначені строки.

2)  Про хід виконання заходів програми інформувати управління праці та  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  щокварталу до  5 числа місяця, що настає за звітним періодом.


4.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Майструк А.Г.) щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати районну державну адміністрацію про хід виконання заходів районної програми зайнятості населення на  2018 - 2020 роки з проектом відповіді департаменту праці та соціального захисту населення  облдержадміністрації.


5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

райдержадміністрації           /підпис існує/                                        О.О.Ненюк

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної державної адміністрації

30.03.2018    № 69


ПРОГРАМА

зайнятості населення Брусилівського району

Житомирської області на 2018-2020 роки

смт. Брусилів

2018 рік

Зміст

І. Паспорт районної програми.

ІІ.  Загальні положення.

  1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Брусилівського району за попередній період.
  2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення у 2018 – 2020  роках.

ІV. Організація реалізації заходів районної програми. Координація та контроль  за  її  виконанням.

Додаток  до  районної програми на 6 арк. в 1 прим:

Таблиця 1. Працевлаштування на нові робочі місця.

Таблиця 2. Надання соціальних послуг районною службою зайнятості.

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості інвалідів.


І. ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення районної програми

Брусилівська районна державна адміністрація

2.

Розробник районної програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

3.

Співрозробники  районної програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)

4 .

Відповідальний виконавець районної програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

5.

Учасники  районної програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), Брусилівська селищна, Ставищенська сільська  ради (за згодою), координаційна рада профспілок Брусилівського району (за згодою), громадські та волонтерські організації, роботодавці

6.

Підстава для розроблення районної програми

Закон України «Про зайнятість населення»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»;

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.02.2018 № 36 «Про  розроблення проекту районної  програми зайнятості населення на період до 2020 року»

7.

Терміни реалізації  районної програми

2018 – 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні  районної програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,    місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

ІІ. Загальні положення

Районна програма розроблена з метою виконання завдань, визначених статтями 16, 18 Закону України "Про зайнятість населення" та статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Основні завдання  районної програми - розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:

створення умов для підвищення рівня зайнятості населення; стимулювання можливої зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвитку трудового потенціалу;

підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу.


Районна програма визначає основні напрями реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району, у тому числі шляхом зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, збільшення рівня працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення (осіб з інвалідністю, жінок, молоді), збільшення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, забезпечення працевлаштуванням демобілізованих учасників антитерористичної операції та осіб з числа внутрішньо переміщених осіб працездатного віку.


В основу районної програми покладені ключові положення програми економічного і соціального розвитку Брусилівського району на 2018  рік, узагальнені дані щодо виконання районної програми зайнятості населення на період до 2017 року.

В районній  програмі проаналізовано стан соціально - економічного розвитку району у 2017 році та його перспективи на період до 2020 року, враховано динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці району. Реалізація районної програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації  зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці.


Головними напрямами вирішення проблем зайнятості населення у 2018-   2020 роках будуть:

підвищення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних громад у розв’язанні проблем зайнятості населення та ефективного використання трудових ресурсів; забезпечення результативності їх співпраці з роботодавцями;

підвищення мотивації до праці в легальному секторі незайнятих громадян;

забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;

ефективна адресна робота з людьми, які тривалий час перебувають на обліку в Брусилівській районній філії Житомирського обласного центру зайнятості, особами з інвалідністю, внутрішньо переміщеними особами та демобілізованими учасниками антитерористичної операції, іншими соціально - вразливими категоріями населення;

активна співпраця з роботодавцями, у першу чергу з питань надання інформації щодо  вакансій;

підвищення мотивації роботодавців щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці у пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на соціальне страхування за кожну особу;

сприяння в ефективній зайнятості населення шляхом реалізації активних програм на ринку праці, в тому числі стимулювання роботодавців до створення робочих місць;

забезпечення реалізації державної профорієнтаційної політики, що сприятиме у гармонізації попиту та пропозиції робочої сили, відродженню престижності робітничих професій;

забезпечення партнерських відносин у вирішенні питань зайнятості населення з соціальними партнерами регіону;

удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями;

удосконалення організації професійного навчання безробітних, яке б відповідало сучасним вимогам ринку праці.

Фінансове забезпечення реалізації районної програми


Фінансування районної програми здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів інвесторів, коштів районного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Питання щодо фінансування організації оплачуваних громадських робіт вирішується безпосередньо у районі та об’єднаній територіальній громаді  і  здійснюється  на умовах  співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов¢язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.


Мета районної програми

Метою районної програми є забезпечення  реалізації на території району державної політики у сфері зайнятості населення, збереження та розвиток трудового потенціалу, підвищення  економічної активності населення та сприяння в його продуктивній зайнятості,  розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць, стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, приведення системи підготовки кадрів до потреб ринку праці, сприяння в самостійній зайнятості населення та підвищенні рівня життя населення за рахунок отримання доходів від трудової діяльності,   підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу.

Очікувані результати від реалізації заходів районної  програми:

зростання рівня зайнятості населення у 2020 році на 12 %;

зниження рівня безробіття у 2020 році  на 6 %;

зростання зайнятості населення серед мешканців сільської місцевості, селища та осіб, які потребують додаткових соціальних гарантій та не можуть на рівних конкурувати на ринку праці;

підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян віком старше 45 років на регіональному ринку праці шляхом отримання ваучерів для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації за професіями, актуальними на ринку праці;

збільшення середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2020 році або на 48 %.


  1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Брусилівського району за попередній період

Районною державною адміністрацією здійснювався постійний контроль за виконанням показників, визначених програмою економічного і соціального розвитку району на 2017 рік. Протягом 2017 року в районі досягнуто певних позитивних результатів в окремих сферах соціально-економічного розвитку району.

В результаті тісної співпраці з роботодавцями здійснюється оперативне укомплектування наявних вакансій. Протягом січня - листопада 2017 року основну частку безробітних працевлаштовано в ринкоутворюючих підприємствах: ТОВ «Агрофірма Брусилів»; ТОВ «Долинівське»; ПП «Україна».

Робота щодо збільшення працевлаштування незайнятих громадян, повернення їх до категорії зайнятого населення, підвищення конкурентоспроможності безробітних, забезпечення тимчасової зайнятості, поліпшення їх матеріального становища та зниження напруження на регіональних ринках праці, дає можливість забезпечити  зменшення   рівня безробіття.


Ринок праці району має позитивні тенденції. Коли на початок грудня 2016 року було зареєстровано 321 безробітний , то станом на 01.12.2017 року – 267 осіб. Поступове скорочення рівня безробіття зумовлено насамперед збільшенням працевлаштування . Зокрема в порівнянні з минулим роком кількість працевлаштованих до надання статусу безробітного зросла більш ніж на 35 %.

У січні - листопаді 2017 року послугами Брусилівського районного центру зайнятості скористалися 766 безробітні особи, що на 20 % менше, ніж у січні- листопаді 2016 року.

До районного центру зайнятості протягом січня - листопада  2017 року надійшла інформація від 100 роботодавців про 444 вільних робочих місця. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість роботодавців, які співпрацювали з центром зайнятості з питання підбору персоналу, збільшилась на 1 %, кількість вакансій, заявлених роботодавцям для укомплектування державною службою зайнятості, збільшилась на 14,7 %.

Протягом звітного періоду за сприяння центру зайнятості  працевлаштовано 449  осіб, що на 3,5 % більше, ніж у січні- листопаді 2016 року.

Для підвищення конкурентноздатності громадян на ринку праці та відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій, професійним навчанням охоплено 80 безробітних . Рівень працевлаштування після проходження профнавчання становив 98,8 %.

З метою збереження та відтворення мотивації до праці, забезпечення тимчасової зайнятості, поліпшення матеріального становища безробітних, у січні- листопаді 2017 року 56 осіб залучені до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, що на 27,3 %  більше, ніж у січні- листопаді 2016 року.


  1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

Брусилівський район адміністративно-територіальна одиниця на південному сході у Житомирській області. Наймолодший за часом створення і найменший за площею район. Його територія охоплює 0,6 тис. км². Адміністративним центром району є селище міського типу Брусилів. В адміністративному відношенні район складається з 1 обєднаної територіальної громади  до якої увійшло 17 сільських та 1 селищна рада  та 1 сільської ради, які включають окрім селища ще 36 сіл. Згідно паспортів Брусилівської  ОТГ та Ставищенської сільської ради , станом на 01.01.2017 року  у Брусилівському районі проживає близько 15 тис.300 осіб, в т.ч. 10 тисяч 250 – сільські жителі , та 4  тисячі 050 – міські. Близько 5 тис осіб, що мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС. За останні роки спостерігається поступовий спад в чисельності населення району. Значно зменшується кількість молоді до 35 років та осіб працездатного віку.


На території району розвинена харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів і лако-фарбної продукції та сільське господарство, яке спеціалізується на рослинництві та тваринництві. Не дивлячись на те, що сільськогосподарське виробництво займає в районі провідне місце, значна увага приділяється розвиткові переробної галузі. В районі працює завод з переробки молока, який виробляє широкий асортимент продукції: сири, молоко пастеризоване, масло, казеїн, ряжанку, кефір, сметану, вершки пастеризовані. У районі працюють 2 цехи з виробництва ковбасних виробів та приватне підприємство з виробництва рибної продукції. На території району активну господарську діяльність ведуть 47 сільськогосподарських підприємств. Найбільшими сільгоспвиробниками в районі є ТОВ «Агрофірма Брусилів», ПП «Україна», ТОВ «Долинівське», ТОВ «Вега – агро». На території району працює п’ять підприємств з іноземними інвестиціями ( ТОВ «Файдал УА», ТОВ «Євро хутір» ТОВ «Новий хліб», ТОВ «Мідстоун-2007» , ТОВ «Полат-ліс»).


За даними паспортів ОТГ та сільської ради  в районі 24 загальноосвітні школи, 6 дитячих садків, одна ДЮСШ, 12 ФП, 6 ФАП та 6 амбулаторій, лікарня, поліклініка. Крім районного будинку культури, є 17 клубів та 12 сільських Будинків культури, 26 бібліотек, історико-краєзнавчий музей, дитяча музична школа, відділення 3 банків.

В сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності, в малій та середній підприємницькій діяльності,  в  сфері  обслуговування  населення зайнято 2,77 тис. громадян району.

Протягом 2016  року створено 33 нових робочих місць, а протягом 2017 року - 144. На 2018 рік заплановано створення 210 нових робочих місць. Зокрема на ТОВ «Папірус Універсал» планується відкриття нового цеху, що дасть змогу створити близько 60 нових робочих місць. Та все ж основна частина нових робочих місць можлива за рахунок розвитку  підприємництва.


На жаль, на основних ринкоутворюючих підприємствах працевлаштування в основному носить сезонний характер.  Основну частку затребуваних працівників складають підсобні робітники та робітники , які виконують некваліфіковану роботу. Майже не користуються попитом на районному ринку праці працівники будівельних професій,професій легкої та переробної промисловості, працівники з вищою освітою. На промислових та переробних підприємствах штати вже в основному укомплектовані і потреба в нових працівниках виникає за рахунок плинності кадрів.

В поточному році нові робочі місця було створено в основному за рахунок формування штатів новоутвореної Брусилівської ОТГ. На 2018 рік хоч і передбачається отримання державної субвенції на формування інфраструктури Брусилівської  ОТГ в сумі 7843 тис.грн., але згідно планів ці кошти будуть задіяні для покращення вже існуючих об’єктів, тому створення нових робочих місць буде незначне.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення у 2018 – 2020 роках

Програма розроблена згідно з прогнозами соціально-економічного розвитку району, законами України та нормативними документами.

Основою для формування програми є аналіз стану економічного розвитку району, динаміки, яка склалася за попередні роки, вивчення економічного становища підприємств району, а також можливостей та перспектив розвитку, співпраці з органами місцевого самоврядування.

Основним завданням органів виконавчої влади протягом останніх років є створення економіко-правових умов для збільшення доходів населення району, підвищення його економічної активності, погашення боргів із заробітної плати та недопущення затримок з її виплати.


Реалізація програми зайнятості населення Брусилівського району відбудеться шляхом:

підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття; спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади, сприяння у працевлаштуванні;

забезпечення доступу переселенців до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я;

організація професійного навчання безробітних громадян під конкретне замовлення роботодавців або для само-зайнятості та провадження підприємницької діяльності;

проведення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями, яка спрямована на виявлення та задоволення їх потреб у працівниках відповідно до особливостей та специфіки виробництва;

стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних осіб;

забезпечення інформування населення про законодавство у сфері зайнятості, соціальні послуги державної служби зайнятості, проведення інформаційно-довідкових заходів з використанням сучасних технологій обслуговування населення та роботодавців;

проведення роботи із керівниками підприємств щодо підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих працівників;

вжиття заходів щодо недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

забезпечення своєчасного фінансування виплат пенсій, перерахунків її розмірів;

забезпечення своєчасності надання та виплати різних видів державної допомоги (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та тимчасової допомоги дітям) та компенсацій, житлових субсидій, та пільг відповідно до чинного законодавства;

забезпечення компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян, послуги зв’язку та інші пільги, визначені чинним законодавством за рахунок коштів місцевих бюджетів;

забезпечення реалізації підготовчих заходів до функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;

впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері, спрощення взаємовідносин між страхувальниками та управлінням  Пенсійного фонду району шляхом розвитку електронного документообігу;

формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення Єдиного Державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги;

забезпечення технічними засобами пересування та реабілітації (палицями, милицями, візками тощо);

забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів та ветеранів війни;

надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян на лікування, вирішення соціально-побутових проблем;

вжиття заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів соціального захисту населення;

забезпечення взаємодії з громадськими організаціями інвалідів, ветеранів у питаннях дотримання їх прав на соціальний захист та з інших питань;

вжиття заходів щодо соціального забезпечення учасників АТО та членів їх сімей;

всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військових служб, пенсіонерів, громадян похилого віку - як головна мета ветеранської ради;

надання в межах компетенції юридичної, організаційної та іншої допомоги членам ветеранської ради у поліпшенні житлових умов, медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування;

здійснення благодійницьких заходів, акцій милосердя;

сприяння поліпшення медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення ветеранів війни, праці, дітей війни, громадян похилого віку;

турбота про героїко-патріотичне виховання молоді на кращих традиціях старшого покоління;

виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території району;

приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам  архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

продовження роботи районного мобільного соціального офісу з метою здійснення комплексного виїзного обслуговування населення, що звертається за призначенням усіх видів соціальної допомоги та субсидій;

суттєве покращення соціального обслуговування та надання усіх видів соціальної допомоги і субсидій населенню району шляхом обслуговування безпосередньо за місцем проживання.

Основним перспективним завданням є закріплення позитивних зрушень у сільському господарстві та прискорення темпів виробництва сільськогосподарської продукції на основі завершення реформування земельних і майнових відносин у агропромисловому комплексі, впровадження досягнень науки у сільськогосподарське виробництво, оновлення техніки: тракторів, машин і механізмів, а також утвердження конкурентоспроможного агропромислового сектору економіки району.

Розв’язанню проблем зайнятості сільського населення сприятиме:

стимулювання розвитку фермерських господарств та інших підприємств, які займатимуться сільським господарством на професійній основі та з використанням сучасних індустріальних технологій;

диверсифікація зайнятості сільського населення; розвиток переробної промисловості та інших галузей агропромислового комплексу;

розвиток соціальної сфери, сфери послуг, туризму;

скорочення процедур реєстрації суб’єктів господарювання в сільському господарстві і підприємств сфери обслуговування;

спрощення форм оподаткування і звітності, а також законодавче врегулювання статусу і діяльності особистих селянських господарств;  прийняття законопроектів щодо легалізації праці та доходів.

Найменування заходу
Виконавці
Термін
виконання
1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць:

Забезпечення організації  роботи у напрямку реалізації регіональної програми зайнятості населення, координації об’єднань роботодавців, профспілок, державних органів щодо пошуку шляхів ефективного використання трудових ресурсів, створення робочих місць та соціального захисту працівників від безробіття

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Сприяти розширенню сфери застосування праці сільського населення в сільськогосподарських підприємствах, малих підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції та надання побутово-комунальних послуг, заготівельних особистих селянських господарствах, проводити моніторинг впливу й діяльності на стан економіки району.
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління праці  та соціального захисту населення  райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Сприяти збільшенню залучення інвестицій в основний капітал району та ефективне їх використання з метою забезпечення виконання завдання Президента України в частині створення нових робочих місць
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Забезпечення  повернення  безробітних до трудової діяльності шляхом: формування банку вакансій, сприяння  громадянам у працевлаштуванні,  участі  в організації проведення  громадських та інших робіт тимчасового характеру, організації професійного навчання  безробітних з урахуванням  поточної та перспективної потреб ринку праці, проведення  профорієнтації населення
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Сприяння підвищенню зацікавленості  роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних видах економічної діяльності, та працевлаштування на них зареєстрованих безробітних шляхом    надання  компенсації  фактичних витрат  роботодавцям на сплату єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Сприяння підвищенню рівня зайнятості сільського населення шляхом: збереження наявних та створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, залучення  до громадських  та інших робіт тимчасового характеру.
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Виконкоми Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад (за згодою)

Протягом
2018-
2020
років
Сприяння реалізації в районі  державної політики  щодо  розвитку малого  та середнього підприємництва, у тому числі шляхом залучення до само зайнятості  та підприємницької діяльності осіб з числа зареєстрованих безробітних
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
Протягом
2018-
2020
років
Надання безоплатних індивідуальних і групових  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади
Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,  районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Створення умов тимчасової зайнятості для безробітних та інших категорій населення шляхом організації  громадських та інших робіт тимчасового  характеру
Районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Забезпечення розвитку системи  професійної орієнтації  в районі шляхом проведення профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення
Районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Залучати до громадських оплачувальних робіт безробітних на підприємствах комунальної форми власності за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Виконкоми Брусилівської селищної, Ставищенської сільської  рад
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Забезпечення проведення профорієнтаційної роботи  серед учнівської молоді, спрямованої на формування професійних намірів та усвідомленого вибору професії, упередження молодіжного безробіття
Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на подолання негативних явищ на ринку праці, зняття соціальної напруги, збереження діючих і створення нових робочих місць, підвищення мотивації до праці, недопущення порушень у сфері зайнятості населення

Структурні підрозділи райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення:
Забезпечення підвищення  конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку  праці відповідно  до вимог сучасного  виробництва та сфери послуг шляхом організації  професійного  навчання, у тому числі за інтегрованими  професіями
Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Проведення роботи з підтвердження  професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за  робітничими професіями
Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції:
Здійснювати інформаційно-розяснювальну роботу серед підприємств, установ та організацій щодо отримання дозволу на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства з метою запобігання порушення встановленого законодавством порядку використання праці цих осіб
Районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
Сприяння у працевлаштуванні соціально вразливих верств населення, зокрема,  молоді, яка здобула професійно-технічну  освіту на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), інвалідів, у тому числі через стимулювання роботодавців у працевлаштуванні цієї категорії населення
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Забезпечити контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності і господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначеного ст. 19 Закону України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” та вживати заходів щодо  дотримання встановленних  норм
Управління праці та соціального захисту населення  райдержадміністрації,
районна філія Житомирського обласного центру зайнятості
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
Забезпечення створення  сприятливих умов щодо зайнятості осіб з інвалідністю, у тому числі підвищення їх конкурентоспроможності шляхом залучення до професійного навчання
Управління праці та  соціального захисту населення райдержадміністрації; районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО
1. Співпраця органів місцевої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, громадських та волонтерських організацій шляхом проведення спільних заходів для учасників АТО з метою їх адаптації до мирного життя, професійної та трудової реабілітації, адресного пошуку місць підходящої роботи.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), громадські та волонтерські організації, роботодавці (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
2.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО,  спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.
Районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
3. Сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку праці та інтеграції у місцеві громади.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), громадські та волонтерські організації, роботодавці (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
4. Стимулювання економічної активності внутрішньо переміщених осіб та створення нових робочих місць.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), роботодавці
(за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
5. Сприяння професійному навчанню внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), громадські та волонтерські організації, роботодавці (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років
6. Проведення семінарів з орієнтації на службу у Збройних Силах України для зареєстрованих безробітних, в тому числі внутрішніх переміщених осіб.
Районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою)
Протягом
2018-
2020
років

ІV. Організація реалізації заходів районної  програми. Координація та контроль  за  її  виконанням

Реалізація заходів районної програми здійснюється структурними підрозділами райдержадміністрації, Брусилівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості, координаційною радою профспілок Брусилівського району, роботодавцями.

Координація та контроль за ходом виконання районної програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та  Брусилівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості.

Про стан виконання заходів районної програми виконавці інформують управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  щокварталу до  10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  інформує про стан виконання заходів районної програми райдержадміністрацію  щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Стан виконання заходів районної програми та ситуація на ринку праці регулярно аналізуються на засіданнях тристоронньої соціально-економічної ради та колегіях райдержадміністрації.

Керівник апарату

райдержадміністрації        /підпис існує/                                               Л.В.Павлюк

Додаток до районної програми

Таблиця 1.  Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника

2015 звіт

2016

звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1.  Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

8

38

144

150

160

170

з них:

1.1.  юридичними особами

1

3

52

60

65

70

1.2.  фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

7

35

92

90

95

100

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб

торгівля

5

33

37

40

45

50

переробна промисловість

1

2

80

85

90

95

сільське господарство

0

2

2

5

5

5

надання послуг

1

1

25

20

20

20

3. Чисельність працівни-ків, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

10

7

3

3

3

3

в тому числі:

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

9

3

3

3

3

3

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

9

3

3

3

3

3

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

1

4

0

0

0

0

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

0

0

0

0

0

0

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

1

4

0

0

0

0

Таблиця 2. Надання соціальних послуг районною службою зайнятості

Найменування показника

2015 звіт

2016

звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

127

186

284

205

220

230

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1018

1027

766

810

950

1000

3. Чисельність працевла-штованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

56

91

139

145

150

150

4. Чисельність працевла-штованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

270

357

310

325

325

325

5. Чисельність зареєстрованих без-робітних, які проходити-муть професійну підготовку, перепідготов-ку та підвищення кваліфікації

90

80

81

80

80

80

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

50

44

56

45

45

45

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприєм-ницької діяльності та ведення власної справи

6

3

0

2

3

3

з них організували власну справу

6

3

0

2

3

3

Таблиця 3. Показники сприяння зайнятості інвалідів

Найменування показника

2015 звіт

2016

звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1. Чисельність працю-ючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

-

-

-

-

-

-

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

6

3

0

2

3

3

3.1. з них зареєстровані безробітні

6

3

0

2

3

3

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

6

3

0

2

3

3

4.1. з них зареєстровані безробітні

6

3

0

2

3

3

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприєм-ницької діяльності

0

0

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

2

0

0

0

1

1

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

2

0

0

0

1

1

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

1

1

3

3

3

3

зокрема за рахунок:

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

0

0

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1

1

3

3

3

3

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

0

0

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

0

0

0

0

0

0


Керівник апарату

райдержадміністрації          /підпис існує/                                             Л.В.Павлюк

 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin