img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 30.03.2018 № 68 PDF Друк
П'ятниця, 13 квітня 2018, 15:05

Результат пошуку зображень за запитом "герб україни"

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

30.03.2018                                                                                                            №  68


Про   заходи      щодо   легалізації

трудових  відносин, забезпечення

мінімальних гарантій з оплати праці,

підвищення рівня заробітної плати


Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо легалізації трудових відносин та заробітної  плати, підвищення рівня оплати праці в районі.

Ведеться постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності законодавства про працю, у тому числі в частині легалізації робочих місць, мінімальних гарантій з оплати праці та своєчасної виплати заробітної плати. Спільно з Брусилівським відділенням Житомирської державної податкової інспекції, Брусилівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості, Коростишівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області проводяться рейди – обстеження суб’єктів господарювання з метою виявлення найманих працівників, трудові угоди з якими не укладено.


Так, за 2017 рік проведено 18 рейдів та 65 обстежень, під час яких виявлено 146 працівників без оформлення трудових відносин. На даний час приватні підприємці та підприємства, в яких виявлено порушення, уклали 144 трудових договорів з працівниками.

Постійно ведеться моніторинг за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Згідно оперативних даних в районі заборгованість із виплати заробітної плати станом на 25 березня 2018 року відсутня.

Організовано постійну роз’яснювальну роботу серед  керівників і фахівців суб'єктів господарювання, населення району щодо дотримання законодавства з праці.


Структурні підрозділи райдержадміністрації, в межах компетенції,  вживають відповідні організаційні заходи з метою підвищення рівня заробітної плати на підприємствах відповідних сфер економічної діяльності, недопущення скорочення чисельності працівників, залучення ефективних інвесторів та створення нових робочих місць.

Слід зазначити  позитивну динаміку зростання надходжень до місцевого бюджету та єдиного соціального внеску за результатами підвищення на державному рівні розміру мінімальної заробітної плати і посилення контролю за дотриманням законодавства з праці. За даними Брусилівського відділення Житомирської державної податкової інспекції упродовж 2017 року сума податку з доходів фізичних осіб у порівнянні до попереднього року збільшилася на 83 %  або на 13,1 млн.грн., єдиного соціального внеску – на 45%  або на 10 млн.грн.


Актуальним залишається питання щодо підвищення рівня оплати праці працівників в районі. За останніми статистичними даними за 2017 рік середньомісячна заробітна плата по району становила 5396 грн. У загальнообласному рейтингу за цим показником район займав 15 місце.

Серед причин, які негативно впливають на рівень оплати праці, є застосування режимів неповної зайнятості працівників, скорочення чисельності працюючих у виробничому секторі економіки, нелегальна виплата заробітної плати.

З метою забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці,  відповідно до статей 6, 16, 24, 28 Закону України „Про місцеві державні  адміністрації" та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.03.2018 № 83 „Про заходи щодо  легалізації трудових  відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати”:

1. Вважати підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам  пріоритетним завданням діяльності місцевих органів виконавчої влади і самоврядування.


2. Затвердити План спільних заходів з питань детінізації доходів  громадян та зайнятості населення на 2018 рік (додається).

3.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад:


1) Узяти під особистий контроль питання щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати,  своєчасної виплати заробітної плати працівникам суб'єктів господарювання усіх форм власності.


2) Забезпечити ефективну діяльність районної робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення із залученням контролюючих та правоохоронних органів, громадських організацій та представників виконавчих органів Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад.


3) З метою координації спільних дій та здійснення моніторингу щодо результатів діяльності робочої групи надавати департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:

щомісяця до 2 числа - узагальнену інформацію за встановленою  формою;

щокварталу до 5 числа місяця  - уточнені дані щодо кількості виявлених та легалізованих працівників.


4) Постійно проводити роботу з керівниками суб'єктів господарювання щодо збереження діючих та створення нових робочих місць із заробітною  платою не нижче середньогалузевої.


5) З метою виявлення прихованої зайнятості працівників опрацьовувати за даними головних управлінь Пенсійного фонду України та ДФС України в області причини мінімізації заробітної плати, достовірності запровадження неповного робочого часу суб'єктами господарювання. Результати опрацювання розглядати на засіданнях відповідних робочих груп із запрошенням керівників суб’єктів господарювання.


6) Вжити заходів щодо підвищення рівня заробітної плати працівникам, посилити контроль за дотриманням мінімальних гарантій з оплати праці на підприємствах усіх форм власності.


4. Відділам райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі; містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення; агропромислового розвитку забезпечити вжиття заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць за напрямами економічної діяльності.


5. Рекомендувати Брусилівському відділенню Житомирської державної податкової інспекції:

1) Продовжити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування з питань легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин.

2) Проводити постійну індивідуальну роз'яснювальну роботу з платниками податків, де заробітна плата становить нижче або дорівнює мінімальній, встановленої на державному рівні.


6. Рекомендувати координаційній раді профспілок Брусилівського району посилити вплив і контроль за станом дотримання законодавства з праці на підприємствах району, виконанням зобов'язань щодо підвищення рівня заробітної плати, передбачених у колективних договорах.


7. Рекомендувати  виконкомам Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад, Брусилівському відділенню Житомирської державної податкової інспекції,  координаційній раді профспілок Брусилівського району про виконання розпорядження та Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.


8. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про виконання розпорядження та Плану спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, з проектом відповіді на департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.


9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 13.05.2017 № 113 «Про   заходи      щодо   легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».


10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 


Перший заступник голови

райдержадміністрації           /підпис існує/                                        О.О.Ненюк

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Брусилівської
районної державної адміністрації

30.03.2018       № 68

План спільних заходів

з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2018 рік

№п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орган, відповідальний за здійснення заходу

І. Інформаційно-роз'яснювальна робота

1

Розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-сайті райдержадміністрації

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації

2

Проведення роз’яснювальної роботи щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин, дотримання законодавства  про працю (семінари, наради, засідання за «круглим столом», публікації у засобах масової інформації)

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Брусилівське відділення Житомирської державної податкової інспекції (за згодою), Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою)

№п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орган, відповідальний за здійснення заходу

3

Забезпечення функціонування телефонних «гарячих ліній» з питань дотримання законодавства про працю та негативних наслідків «тіньової» зайнятості, легалізацію трудових відносин роботодавців з найманими  працівниками

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою)

II. Організація роботи з «ризиковими» суб’єктами господарської діяльності, які  мінімізують виплату заробітної плати та порушують вимоги законодавства про працю

1

Забезпечення ефективної діяльності районної робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Інформування та надання копій матеріалів (актів проведених обстежень, пояснення працівників щодо періоду перебування у трудових відносинах без належного оформлення та суми отриманої заробітної плати, з якої не сплачено відповідні податки та збори) складених за результатами обстежень, в ході яких виявлено факти нелегальної занятості та виплати заробітної плати без сплати відповідних податків та зборів до органів ДФС, Держпраці та Національної поліції України з метою вжиття відповідних контрольно-перевірних заходів.

Залучення до співпраці голів Брусилівської селищної та Ставищенської сільської рад.

Періодичне висвітлення результатів діяльності робочих груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення на відповідних сайтах з використанням фотоматеріалів проведених обстежень, рейдів, вивчень

Постійно

Районна робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

№п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орган, відповідальний за здійснення заходу

2

Забезпечення співпраці з Брусилівською селищною та Ставищенською сільською радами з питань легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Брусилівське відділення Житомирської державної податкової інспекції (за згодою), Брусилівська районна філія Житомирського обласного центру зайнятості (за згодою), Брусилівська селищна та Ставищенська сільська ради (за згодою), координаційна рада профспілок Брусилівського району (за згодою)

3

Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи з платниками податків щодо дотримання мінімальних гарантій з оплати праці.

Вжиття заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем ухилення від сплати податків та обов'язкових внесків

Постійно

Брусилівське відділення Житомирської державної податкової інспекції (за згодою)

4

Здійснення вивчення дотримання трудового законодавства, у тому числі в частині легалізації зайнятості, дотримання мінімальних гарантій  з оплати праці  та своєчасної виплати заробітної плати на суб'єктах господарювання, які проводять свою діяльність на орендованих площах підприємств, установ, організацій державної та комунальної власності, а також тих, які отримали кошти місцевих бюджетів для здійснення господарської діяльності, надання послуг, виконання робіт (поточний, капітальний ремонт, реконструкція, будівництво, пільгові перевезення та інше)

Постійно

Районна робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, Брусилівська селищна рада (за згодою)

№п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Орган, відповідальний за здійснення заходу

5

Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, у тому числі у складі робочих груп з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення

Постійно

Координаційна рада профспілок Брусилівського району (за згодою)

Керівник апарату

райдержадміністрації                             /підпис існує/                                   Л.В. Павлюк


 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin