img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 10.05.2017 № 103 PDF Друк
Вівторок, 13 червня 2017, 09:58

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


10.05.2017                                                                                                                                     № 103


Про заходи щодо наповнення

місцевих бюджетів, ефективного

використання бюджетних коштів

на 2017 рік


Відповідно до вимог  Бюджетного  кодексу України, керуючись Законом  України "Про місцеві державні адміністрації", постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №710 "Про ефективне використання державних коштів", від 14 січня 2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам",  на виконання  протоколу  засідання ради регіонального розвитку від 31.03.2017 № 1 та на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.05.2017 № 152 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік», з метою забезпечення належного виконання місцевих бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:


1. Затвердити план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік , що додається.


2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету, рекомендувати сільському голові Ставищенської сільської ради розробити та затвердити заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.


3. Зобов'язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації - головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати голові Ставищенської сільської ради забезпечити:


1) безумовне дотримання вимог  частини четвертої статті  77  Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими  призначеннями  потреби  місцевих  бюджетів  у  коштах  на  оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;


2) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Забезпечити оприлюднення на своїх офіційних сайтах паспортів бюджетних програм, здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичні результативні показники її виконання, їх порівняння із запланованими показниками;


3) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;


4) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;


5) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати,  інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг, комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;


6) упорядкування структури, мережі та штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.


4. Зобов'язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації- головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати Ставищенському сільському голові  інформувати про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням, відділ фінансів райдержадміністрації до 10 січня 2018 року.


5. Відділу фінансів райдержадміністрації (Горкуша Л.В.) до 19 січня 2018 року поінформувати про хід виконання розпорядження райдержадміністрацію з проектом відповіді на департамент фінансів облдержадміністрації6. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.
Перший  заступник

голови райдержадміністрації /підпис існує/                                          О.О.Ненюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
Від 10.05.2017 №  103ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік


№ з/п

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання

І. Збільшення надходжень до місцевих бюджетів та недопущення втрат доходів


1.

Забезпечити надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до відповідних місцевих бюджетів у 2017 році, зокрема:

виконання планових показників на 2017 рік, затверджених місцевими радами в обсягах, що відповідають показникам соціально-економічного розвитку відповідних територій;

недопущення безпідставного зменшення темпів відносно попереднього року за рахунок мобілізації додаткових доходів (у тому числі за рахунок детінізації економіки), активізації роботи з погашення податкового боргу;

проведення щоденного моніторингу виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до місцевих бюджетів


Відділ фінансів райдержадміністрацій, Ставищенська сільська рада (за згодою); Брусилівське відділення Житомирської ОДПІ ГУДФС у Житомирській області  (за згодою);

Протягом року

2.

Доводити до Брусилівського відділення Житомирської ОДПІ ГУДФС у Житомирській області  помісячні планові показники за доходами у розрізі платежів, затверджених місцевими радами, з урахуванням змін


Відділ фінансів райдержадміністрації

Протягом року, після затвердження та внесення змін

3.

Організувати ефективну роботу комісій з питань забезпечення своєчасної та повної сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць з подальшим контролем виконання поставлених завдань


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, Брусилівське відділення Житомирської ОДПІ ГУДФС у Житомирській області (за згодою)

Щомісяця

4.

3 метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб забезпечити:

погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району незалежно від їх форм власності із одночасним перерахуванням податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, а також не допускати несвоєчасної виплати в подальшому;

проведення роз'яснювальної роботи з керівниками суб'єктів господарювання щодо необхідності створення нових робочих місць, недопущення фактів "тіньової зайнятості" та випадків порушень законодавства про оплату праці, особливо, в частині виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлені законодавством мінімальні гарантії, своєчасного утримання та перерахування до бюджету податку з доходів, отриманих від надання в оренду земельних часток (паїв)


Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом року

5.

3 метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів плати за землю забезпечити:

проведення інвентаризації земельних ділянок, що використовуються без правовстановлюючих документів, та вжиття заходів щодо прискорення їх оформлення землекористувачами відповідно до вимог земельного законодавства України;

розгляд питання щодо припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб'єктам господарювання;

поновлення договорів оренди землі, термін дії яких завершено, у порядку, визначеному статтею 33 Закону України "Про оренду землі";

проведення та перегляд нормативної грошової оцінки земель у терміни, встановлені статтею 18 Закону України "Про оцінку земель"


Брусилівське відділення Житомирської ОДПІ ГУДФС у Житомирській області (за згодою); відділ у Брусилівському районі головного управління Держгеокадастру в Житомирській області (за згодою)

Протягом року

6.

3 метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів забезпечити:

ефективне використання майна, що перебуває у власності територіальних громад, передачу його в оренду на конкурсних засадах і за ринковими ставками;

посилення контролю за своєчасним перерахуванням орендної плати до місцевих бюджетів та погашення орендарями заборгованості з плати за оренду майна, що перебуває у власності територіальних громад;

переглянути доцільність надання пільг зі сплати орендної плати за користування майном територіальних громад


Районна рада (за згодою); Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року

7.

Забезпечити скорочення податкового боргу до відповідних місцевих бюджетів, який склався за станом на 01 січня 2017 року, у тому числі шляхом активізації претензійно-позовної роботи, особливо, з плати за землю та податку на прибуток підприємств комунальної власності


Брусилівське відділення Житомирської ОДПІ ГУДФС у Житомирській області (за згодою)

Протягом року

Дотримання режиму економії коштів місцевих бюджетів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни


1.

Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників бюджетних установ, за умови забезпечення у повному обсязі обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів; забезпечити утримання чисельності працівників, здійснення фактичних видатків на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах


Головні розпорядники коштів районного бюджету;  Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року

2

Здійснювати у разі незабезпечення виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів, понадпланових надходжень до загального фонду та коштів, що вивільняються у разі скорочення видатків, які не є першочерговими, на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг


Відділ фінансів райдержадміністрації; головні розпорядники коштів районного бюджету, Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року

3.

Передбачити розширення джерел фінансування закладів культури шляхом стимулювання їх позабюджетного фінансування


Відділ культури райдержадміністрації

Протягом року

4.

Припинити придбання легкових автомобілів та мобільних телефонів

Головні розпорядники коштів районного бюджету


Протягом року

5.

Не здійснювати витрати на оплату послуг мобільного зв'язку

Головні розпорядники коштів районного бюджету


Протягом року

6.

Припинити використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня захисника України)


Головні розпорядники коштів районного бюджету

Протягом року

7.

Здійснювати службові відрядження за кордон працівників установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету, а також підприємств, установ та організацій, які використовують кошти районного бюджету, лише за погодженням із голови райдержадміністрації; забезпечити мінімізацію бюджетних витрат на службові відрядження шляхом залучення грантів та інших джерел, не заборонених законодавством, оптимізації кількісного складу відряджених працівників та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням, а також впровадження пропозицій, що відображені у звіті про закордонні відрядження, у сфері діяльності відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації


Головні розпорядники коштів районного бюджету, районна рада (за згодою)

Протягом року

8.

Не допускати не обґрунтованого збільшення видатків на реалізацію заходів регіональних програм

Головні розпорядники коштів районного бюджету; районна рада (за згодою), Ставищенська сільська рада (за згодою)


Протягом року

9.

Забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки не бюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів

Головні розпорядники коштів районного бюджету, районна рада (за згодою), Ставищенська сільська рада (за згодою)


Протягом року

10.

Забезпечити впровадження заходів щодо скорочення не першочергових (непріоритетних) видатків, інших заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, удосконалення мережі бюджетних установ та упорядкування штатної чисельності працівників


Головні розпорядники коштів районного бюджету; голова районної ради (за згодою); голова Ставищенської сільської ради (за згодою)

Протягом року

11.

Здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг з обов'язковим використанням системи електронних закупівель ProZorro

Головні розпорядники коштів районного бюджету; районна рада (за згодою); Ставищенська сільська рада (за згодою)


Протягом року

12.

Забезпечити на базі електронної системи публічних закупівель ProZorro моніторинг підготовки та аналіз стану здійснених підпорядкованими бюджетними установами закупівель товарів, робіт та послуг за кошти районного бюджету. Звернути особливу увагу на відповідність здійснених закупівель меті діяльності таких установ


Головні розпорядники коштів районного бюджету; Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року

13.

Забезпечити:

перерахування коштів за субвенціями з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення у терміни, визначені чинним законодавством;

постійний контроль за своєчасним, цільовим та ефективним використанням коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення


Відділ фінансів райдержадміністрації; управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Протягом року

14.

Посилити роз'яснювальну роботу з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна, та встановити контроль за ефективним, результативним, цільовим і економним використанням бюджетних коштів; забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, встановити дієвий внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними бюджетних коштів.

Заслуховувати на засіданнях колегій головних розпорядників бюджетних коштів питання щодо дотримання фінансово-бюджетної дисципліни


Головні розпорядники коштів районного бюджету; відділ фінансів райдержадміністрації; Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року

15.

Своєчасно вживати заходів щодо повного усунення порушень, виявлених контролюючими органами, та приймати управлінські рішення, спрямовані на виконання вимог і пропозицій органів внутрішнього та зовнішнього контролю, контролюючих та правоохоронних органів, стосовно причин і умов, що сприяли порушенням, у тому числі щодо ініціювання розірвання контрактів із керівниками, які допустили суттєві порушення у використанні та збереженні комунальних ресурсів і не забезпечили своєчасне та повне їх відшкодування


Головні розпорядники коштів районного бюджету; Ставищенська сільська рада (за згодою)

Протягом року
Керівник апарату

райдержадміністрації     /підпис існує/                                                     Л.В.Павлюк
Горкуша Л.В
Останнє оновлення на Вівторок, 13 червня 2017, 10:01
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin