Все про субсидії: запитання-відповіді Друк
Вівторок, 01 вересня 2015, 21:04
Продовжуємо відповідати на запитання жителів Житомирщини, які найчастіше виникають при оформленні субсидій. Нагадаємо, що раніше на сайті облдержадміністрації вже було дві публікації з цього приводу (частина І)(частина ІІ) та (частина ІІІ).
 
- Порядок оформлення субсидій на непереоформлених особових рахунках ( наприклад, померлі і не пройшло 6 місяців).
 
Субсидія  призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації, або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.
 
Положенням визначено перелік випадків (змін), про які заявник інформує управління соціального захисту протягом місяця з часу їх настання (зміна складу осіб, які зареєстровані, їх соціального статусу, джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень).
 
Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни складу зареєстрованих осіб, переліку послуг субсидія має бути перепризначена на підставі звернення особи на новий період.
 
- Як розрахувати % субсидії для конкретної сім’ї?
 
Порядок обрахунку розміру субсидії передбачає новий механізм визначення обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-комунальніпослуги, який розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключно від доходів сім’ї (запроваджений з 1 жовтня 2014 року):
 
Приклад
Дохід сім’ї, яка складається з 2 осіб, за 2014 рік становить 30 000 грн.
 
1. Визначається середньомісячний дохід домогосподарства:  
30000 грн./12 місяців = 2 500 грн.
та середньомісячний дохід на одну особу:
2 500 грн./2 особи = 1250 грн.
 
2. Розраховується обов’язковий відсоток платежу за встановленою формулою:
середньомісячний дохід на одну особу розділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (до 1 грудня 2015 року – 1176 грн.) та базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (2), після чого помножити на базову норму плати за ЖКП (15 %)
1250грн./1176грн./2 х 15% = 7,97 %.
 
3.Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення середньомісячного сукупного доходу домогоспо-дарства на обов’язковий відсоток платежу.
2500грн. Х7,97  %  = 199,25гривень
 
Розмір субсидіїрозраховується як різниця між розміром плати зажитлово-комунальні послуги за соціальними нормативами та розміром обов’язкового платежу.
 
- Чи потрібно платити за послуги в разі виникнення  переплати за рахунок субсидії?
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» внесла зміни до чинного Положення про порядок надання субсидій.
 
Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів.
 
- Що буде в разі неправильно заповненої декларації?
 
У разі подання заявником у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.
 
- Можна отримати субсидію чи ні в разі отримання допомоги по народженню дитини?
 
Усі домогосподарства мають право звернутися з відповідними документами до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання – для орендарів). Допомога при народженні дитини виплачується відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
 
До доходів домогосподарства враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо