img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Протокол №1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Брусилівській районній державній адміністрації PDF Друк
Вівторок, 08 жовтня 2019, 15:05

Протокол №1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Брусилівській районній державній адміністрації


смт.Брусилів                                                                                   12.09.2019


Всього членів ініціативної групи: 6 осіб

Присутні на засіданні:   Ненюк О.О.

Кузьменко В.Й.

Кучеренко В.В.

Липко В.Н.

Табачна Н.І.

Відсутні: Павлюк Л.В. – у відпустці.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформування про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2019 № 147 «Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Брусилівській райдержадміністрації».

2. Обговорення змін від 24.04.2019 № 353 до постанови КМУ № 996 від 03.11.2010.

3. Обрання голови та секретаря ініціативної групи.

4. Обговорення повідомлення про проведення установчих зборів.


1. Інформування про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2019 № 147 «Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Брусилівській райдержадміністрації»


СЛУХАЛИ:

Табачну Н.І., яка поінформувала присутніх про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2019 № 147 «Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Брусилівській райдержадміністрації»  та ознайомила з його текстом.


ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома інформацію про затвердження розпорядження голови райдержадміністрації від 06.09.2019 № 147 «Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Брусилівській райдержадміністрації».

Голосували: за - 5 (п’ять), проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).


2. Обговорення змін від 24.04.2019 № 353 до постанови КМУ № 996 від 03.11.2010.


СЛУХАЛИ:

Табачну Н.І., яка поінформувала про те, що КМУ затверджено зміни від 24.04.2019 № 353 до постанови КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в частині порядку формування та діяльності громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.Києві та Севастополі державній адміністрації (типове положення).

Заслухали та обговорили зміни.


ВИРІШИЛИ:

Під час формування громадської ради  при Брусилівській райдержадміністрації керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 зі змінами від 24.04.2019 № 353.

Голосували: за – 5 (п’ять), проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).


3. Обрання голови та секретаря ініціативної групи.


СЛУХАЛИ:

Табачну Н.І., яка зазначила, що відповідно до Постанови ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при райдержадміністрації на своєму першому засіданні має обрати голову та секретаря.

Кучеренко В.В. запропонував кандидатуру секретаря Табачну Н.І., представника РДА.


ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем ініціативної групи Табачну Н.І.

Голосували: за – 5 (п’ять), проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).


СЛУХАЛИ:

Липко В.Н., яка запропонувала головою ініціативної групи обрати Кузьменка В.Й.


ВИРІШИЛИ:

Обрати головою ініціативної групи Кузьменка В.Й.

Голосували: за – 5 (п’ять), проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).


4. Обговорення повідомлення про проведення установчих зборів.


СЛУХАЛИ:

Табачну Н.І., яка запропонувала ознайомитись з проектом повідомлення про проведення установчих зборів для формування громадської ради при Брусилівській райдержадмінстрації.

Текст додається.


Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних організацій, творчих, професійних спілок та їх об’єднань, засобів масової інформації долучитися до участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

За рішенням ініціативної групи, вже із 20 вересня громадські організації району можуть подати пакети документів для участі в установчих зборах для формування оновленого складу громадської ради при Брусилівській районній державній адміністрації. Документи прийматимуться до 7 жовтня.

Орієнтовна дата проведення установчих зборів – 07.11.2019.


Вимоги до кандидатів до складу громадської ради

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники ІГС, які є депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Перелік документів, що подаються:

1. заява (у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства);

2. прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

3. заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

4. біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

5. відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

6. відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;

7. мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

8. фото делегованого представника ІГС (розміром 3х4 см), а також посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності).


Зразки документів можна переглянути на офіційному веб сайті райдержадміністрації за посиланням : http://www.brusyliv-rda.gov.ua/index.php/2015-07-24-06-57-56

Документи прийматимуться у робочі дні (пн.-чт.: 8.45-18.00, пт.: 8.45-16.45, обідня перерва: 13.00-14.00) в райдержадміністрації за адресою: смт. Брусилів, вул.Небесної Сотні, 2, 2 поверх, відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації.

Телефон для довідок: (04162) 30-4-35, Наталія Табачна.


Члени ініціативної групи підтримали проект тексту повідомлення про проведення установчих зборів.


ВИРІШИЛИ:

Затвердити проект повідомлення про проведення установчих зборів.

Голосували: за – 5 (п’ять), проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).


Голова ініціативної групи                                           Віктор КУЗЬМЕНКО

Секретар ініціативної групи                                        Наталія ТАБАЧНА