img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Про районний бюджет Брусилівського району на 2020 рік PDF Друк
П'ятниця, 13 грудня 2019, 16:39

Картинки по запросу герб для документів

У К Р А Ї Н А


БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

Тридцять п’ята сесія VІІ скликання


від       12.2019 р.                                                            №___


Про районний бюджет

Брусилівського району

на 2020 рік

06304200000


Керуючись Бюджетним кодексом України , Законом України «Про місцеве самоврядування», Брусилівська районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 7 957 327,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 7 942 327,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 15 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

Затвердити субвенції з місцевих бюджетів до районного бюджету згідно з додатком 1.1.

видатки районного бюджету у сумі 7 957 327,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 7 934 327,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 23 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 8 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 8 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 8 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000,00 гривень, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.


3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.


4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 289 000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.


5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 72 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України .

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України .


6. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами  статей 69і ,101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених  статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.


7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право відділу фінансів Брусилівської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах ,з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження  Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних(депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.


9. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.


10. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5)затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

7)до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов'язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов'язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов'язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11)провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;

12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

11. Надати право Брусилівській районній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань законності, бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.


13. Додатки 1,1.1,2,3,4,5 до рішення є його невід'ємною частиною.


14. Забезпечити публікацію даного рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в районній газеті «Відродження».


15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань законності, бюджету та комунальної власності.
Голова районної ради                                Н.А.Рафальська