img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2020 рік PDF Друк
Четвер, 26 вересня 2019, 09:25

Відповідно до частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України надсилає обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 рік (додаються), визначені у проєкті Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (далі – проєкт Закону), схваленому на засіданні Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2019 року та поданому на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. № 2000 від 15.09.2019).

 

Усі матеріали, що стосуються проєкту Закону, розміщені на офіційному веб-порталі Верховної Ради України та можна ознайомитися за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853.

 

Детальні розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів, пояснення до їх розподілу та методики визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші матеріали, необхідні для складання проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік, надіслані в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

 

Слід зазначити, що разом із проєктом Закону на розгляд Верховної Ради України подано проєкт Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєст. № 2144 від 16.09.2019).

 

2 Змінами до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) передбачається врегулювання на законодавчому рівні питань, пов’язаних з підготовкою проєкту Державного бюджету України на 2020 рік, а також унормування прийнятих змін до законодавства, зокрема:

– визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням;

– приведення термінології типів закладів освіти до законодавства про освіту;

– зміна процедури розподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для здійснення закупівлі товарів (ліків та підручників) та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Законом України “Про освіту” (стаття 59) педагогічним та науково-педагогічним працівникам надано право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти та в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб);

– запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів;

– врегулювання бюджетних відносин у зв’язку з переходом до грошової форми надання пільг та житлових субсидій населенню;

– перенесення термінів долучення комунальних закладів охорони здоров’я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції;

– врегулювання взаємовідносин місцевих бюджетів у зв’язку з передачею недостатнього обсягу коштів районними бюджетами до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на дошкільну освіту та культуру;

– визначення обсягу державного фонду регіонального розвитку на рівні не більше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проєкту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період під час складання Бюджетної декларації та проєкту Державного бюджету України з урахуванням фактичних обсягів цих видатків у попередніх бюджетних періодах, спроможності місцевих органів влади забезпечити використання коштів та реальних можливостей державного бюджету;

– врегулювання на законодавчому рівні віднесення власних надходжень бюджетних установ до неподаткових надходжень бюджету у класифікації доходів бюджету.

 

Реалізація таких змін здійснюватиметься з урахуванням норм чинного законодавства, обсяги надходжень та витрат визначатимуться Законом України 3 “Про Державний бюджет України на 2020 рік” відповідно до принципу збалансованості бюджетної системи.

 

Проєкт Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” є збалансований. Показники проєкту Державного бюджету України на 2020 рік розраховані на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України. Перший сценарій макроекономічного прогнозу передбачає зростання номінального ВВП на 3,3 відсотка; індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 106 відсотків; індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 108,4 відсотка.

 

Показники дохідної частини місцевих бюджетів на 2020 рік розроблені з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, а саме враховано:

– чинні ставки рентної плати на природний газ, нафту та газовий конденсат;

– продовження зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природний газ, нафту та газовий конденсат) до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

– застосування до 2023 року включно індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;

– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

При цьому, за оцінкою Міністерства фінансів України, доходи місцевих бюджетів на 2020 рік зростуть порівняно з 2019 роком (очікуваний показник) на 21,3 млрд грн, або 7,1%, та становитимуть 323,3 млрд гривень.

 

Пояснювальна записка до оцінки доходів місцевих бюджетів на 2020 рік надіслана в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій. З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2020 році прожитковий мінімум підвищуватиметься відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік.

 

Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. 4 У 2020 році прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на наступний рік, і зросте на 8 відсотків (грудень до грудня попереднього року).

 

Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року. При цьому у наступному році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення збільшується для працездатних осіб з 21 відсотка до 25 відсотків, для дітей – з 85 відсотків до 100 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю залишається на рівні 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

 

З метою удосконалення управління бюджетними видатками соціального спрямування у проєкті Державного бюджету України на 2020 рік враховано передачу Міністерству соціальної політики України видатків, які на сьогодні здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які включено до складу програми на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, та на видатки державних соціальних допомог.

 

Загалом ресурс місцевих бюджетів на 2020 рік становить 465,6 млрд грн, у тому числі:

– доходи місцевих бюджетів (з урахуванням реверсної дотації – 8,8 млрд грн) – 314,5 млрд грн;

– трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам – 151,1 млрд грн, з яких: – базова дотація – 13,3 млрд грн; – стабілізаційна дотація – 0,2 млрд грн; – додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 7,9 млрд грн; – соціальні субвенції – 1,2 млрд грн; – субвенції на освіту – 79,6 млрд грн; – субвенції на охорону здоров’я – 17,0 млрд грн; – субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” – 0,6 млрд грн; – субвенція на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1,1 млрд грн; – субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 5 ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 22,2 млрд грн; – інші додаткові дотації та субвенції – 8,0 млрд гривень.

 

Під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік у розрізі місцевих бюджетів враховано такі підходи: 1) горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено на 2020 рік на базі чинного законодавства з урахуванням положень статей 98–100 та пункту 242 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу; 2) обсяг освітньої субвенції розраховано на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя. У загальному обсязі освітньої субвенції враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.

 

Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів; 3) медична субвенція передбачена на І квартал 2020 року. У загальному обсязі медичної субвенції враховано цільові видатки на І квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям.

 

Крім того, з 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

 

З метою підтримки комунальних закладів у системі охорони здоров’я, які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій, передбачено надання з 1 квітня 2020 року нової субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в обсязі 1 450,6 млн гривень; 4) розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного 6 бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснено з урахуванням критеріїв та параметрів, передбачених частиною третьою статті 1036 Кодексу.

 

Під час розподілу додаткової дотації для обласних бюджетів у формулі враховано додатковий параметр – кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. При цьому змінено пропорції, що враховуються під час розподілу: – 10 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому; – 40 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області; – 50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Також у кількості наявного населення враховано чисельність облікованих внутрішньо переміщених осіб, яка враховується під час розрахунку базової та реверсної дотації, чим забезпечено рівність підходів. Водночас продовжується практика надання з державного бюджету фінансової підтримки місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, в тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад.

 

З цією метою в державному бюджеті передбачено 11,6 млрд грн, у тому числі: – 9,5 млрд грн – державний фонд регіонального розвитку; – 2,1 млрд грн – субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 30 червня 2019 року відбулися перші місцеві вибори у 66 сільських, селищних, міських об’єднаних територіальних громадах та додаткові вибори у 30 сільських та селищних об’єднаних територіальних громадах. З урахуванням норм пункту 21 частини першої статті 2 та частини четвертої статті 67 Кодексу, у проєкті Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” встановлено взаємовідносини з державним бюджетом для 42 бюджетів новоутворених об’єднаних територіальних громад та враховано приєднання до 28 існуючих об’єднаних територіальних громад, які утворилися згідно із Законом України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” відповідно до перспективних планів формування територій громад або визнані Кабінетом Міністрів України спроможними.

 

Також враховано приєднання громад до 15 міст обласного значення та міських об’єднаних територіальних громад (м. Бахмут Донецької області; м. Овруч Житомирської області; м. Мукачево Закарпатської області; м. Калуш Івано-Франківської області; м. Обухів Київської області; м. Балта Одеської області; м. Горішні Плавні Полтавської області; м. Острог Рівненської області; 7 м. Суми, м. Конотоп та м. Шостка Сумської області; м. Лозова та м. Ізюм Харківської області; м. Гола Пристань Херсонської області; м. Нетішин Хмельницької області).

 

Під час складання проєкту рішення про місцевий бюджет на 2020 рік слід керуватися основними підходами до формування місцевих бюджетів, викладеними в листі Міністерства фінансів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263, надісланому обласним державним адміністраціям, виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та департаментам фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також Типовою формою рішення про місцевий бюджет, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 р. за № 953/32405, (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 985/33956 від 28.08.2019).

 

Разом з тим повідомляємо, що наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 985/33956 від 28.08.2019, внесені також зміни до інших документів, які використовуються у бюджетному процесі на місцевому рівні, зокрема уточнено типові форми бюджетних запитів та форми пaспоpтa бюджетної пpогpaми місцевого бюджету та звіту про його виконання з метою їх приведення у відповідність до нормативно-правих актів, що діють сфері бюджетних правовідносин, а також автоматизації бізнес-процесів у сфері управління державними фінансами на місцевому рівні.

 

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад для керівництва в роботі, а також забезпечити організацію роботи із формування проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік.