img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Бюджет Брусилівського району на 2019 рік. PDF Друк
Четвер, 28 лютого 2019, 12:29

???°???????????? ???? ?·?°?????????? ??????????Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на 2019 рік є прогнозування збалансованих показників місцевих бюджетів та оптимальність витрачання бюджетних коштів.


Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік сформовано на основі норм чинного  Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік враховано:


Основні напрямки бюджетної політики на 2019–2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р;

збереження протягом 2019 року норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосп-товаровиробники);


підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2019 рік становить   76236174,00 грн., в тому числі за:

?  загальним фондом – 76083874,00 грн.;

?  спеціальним фондом – 152300,00  грн.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

  • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546;
  • нормами чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок , виражених у абсолютних значеннях;
  • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2017 років та 7 місяців 2018 року.

 

З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів району на 2019 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі  10879,5 тис. грн., у тому числі:

загальний фонд – 10864,5 тис. грн.,

спеціальний фонд – 15,0 тис.грн.

 

 

 

Основною характеристикою бюджетної політики 2019 року є - збереження соціальної спрямованості бюджету, підтримання позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, включаючи зростання реальної заробітної плати і пенсій, у поєднанні з покращенням соціально-економічного розвитку регіонів.

Надзвичайно важливе значення, яке відіграє бюджет не тільки в житті держави, але й у житті кожного пересічного громадянина, досить важко переоцінити. І від того як вдало буде сформований бюджет, як вміло та ефективно буде працювати бюджетна сфера, великою мірою залежить загальний стан соціального та економічного розвитку регіону.


Загальний фонд.

Основним джерелом надходжень загального фонду місцевих бюджетів являється акцизний податок У структурі доходів загального фонду бюджету району цей податок займає 49,4 відсотків. На 2019 рік даний податок обрахований в сумі 5361400,00 грн., що на 334275,00 грн. менше фактичних надходжень 2018 року.

Другим за обсягом податком, що надходить до місцевих бюджетів є податок та збір на доходи фізичних осіб. У структурі доходів загального фонду цей податок займає 20,9 відсотка.

Так обсяг податку та збору на доходи фізичних осіб у бюджеті району обраховано на 2019 рік у розмірі 2265630,00 грн., що на 246344,00 грн. більше від фактичних надходжень за 2018 рік. Разом з тим при обрахунку даного податку були враховані макроекономічні показники на 2019 рік.


Також була врахована необхідність випереджаючого зростання доходів населення, насамперед заробітної плати, з метою підвищення у структурі населення частки середнього класу, посилення стимулюючої функції заробітної плати.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:


  • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
  • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
  • підвищення посадового окладу працівника I тарифного розряду єдиної тарифної сітки;
  • легалізація виплати заробітної плати та інше.

Податок на майно (плата за землю), що надходить до місцевих бюджетів у структурі доходів загального фонду займає 16,7 %. Розрахунок прогнозної суми податку на 2019 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Його надходження визначено у сумі 1831500,00 грн. і є меншими від фактичних надходжень 2018 року на 134300,00 грн., завдяки розірванню договорів оренди землі, в зв’язку з викупом земельних ділянок і переходом на сплату земельного податку, який є меншим за сплату оренди землі ; розірвання договорів оренди землі, в зв’язку з згортанням господарської діяльності.


Єдиний податок в доходах загального фонду становить 4,2%, його надходження визначено в сумі 451800,00 грн., що на 11988,00 грн. менше надходжень за 2018 рік.

У 2019 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку І – ІV груп, що діяла у 2018 році.

Також з 2015 року розширено базу оподаткування єдиного податку, зокрема віднесено фіксований с/г податок до складу єдиного податку та знято мораторій на щорічну індексацію бази оподаткування податку (нормативної грошової оцінки землі), який діяв з 1995 року.


Плата за надання адміністративних послуг затверджено в сумі 374620,00 грн.

Інші надходження носять несистематичний і разовий характер, тому в складі доходів загального фонду на 2019 рік не прогнозуються.

Обсяг доходів спеціального фонду затверджено в сумі 15,0 тис.грн. - власні надходження бюджетних установ.

Особливості формування зведеного бюджету району.

Зведений бюджет Брусилівського району по доходах складається із 1  районного та 1 сільського бюджетів.


ДОХОДНА ЧАСТИНА

Бюджет 2019 року формувався на основі Бюджетного Кодексу України та норм Податкового кодексу України.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” бюджет, як і в минулому році, складається із загального та спеціального фондів.

Бюджетним Кодексом визначено джерела доходів, за рахунок яких формується районний та сільський бюджети.


Так до районного бюджету зараховуватимуться:

-              60 відсотків податку з доходів фізичних осіб;

-              плата за надання адміністративних послуг;

-              інші надходження


До сільського бюджету зараховуватимуться:

-          акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

-          акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

-          акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-                 100 відсотків  податку на майно( в т.ч. податок на нерухоме майно, плата за землю, транспортний податок);

-                 100 відсотків єдиного податку ( в т.ч. фіксований сільськогосподарський податок);

-                 100 відсотків державного мита;

-                 100 відсотків плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

-                 100 відсотків адміністративні штрафи та інші санкції;

-                 50 відсотків рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

-                 інші надходження.

 

До спеціального фонду сільського бюджету зараховуватимуться:

- надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування;

- власні надходження бюджетних установ;

- 90 відсотків надходження від продажу землі несільськогосподарського призначення (бюджет розвитку);

- 25 відсотків екологічного податку.


Видатки бюджету

Видатки загального фонду бюджету визначені в залежності від обсягів доходів, базової дотації, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та субвенції з державного бюджету складають всього в сумі 76083874,00 грн.

Розрахунки показників обсягів видатків бюджетів району здійснювались на основі положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік»,  а також бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів.


До зведеного бюджету Брусилівського району включено 1 сільський та 1 районний бюджети.

В 2019 році планується за рахунок коштів бюджету району утримувати 10 бюджетних установ.

Бюджетами району всього затверджено 88000,00 грн. оборотного залишку бюджетних коштів. Дані в розрізі бюджетів приведені в розшифровці (додається).

Основні показники видаткової частини бюджету району характеризуються слідуючими даними:

грн.


Видатки

Затверджений план на рік

Питома вага у загальному обсягу видатків, відсоток

Органи місцевого самоврядування

5335058

7,0

Освіта

5040102

6,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

61051300

80,3

Житлово-комунальне господарство

982550

1,3

Культура і мистецтво

468443

0,6

Фізична культура і спорт

642550

0,9

Економічна діяльність

1117776

1,4

Видатки, не віднесені до основних груп

1446095

1,9

РАЗОМ

76083874

100

 

Крім видатків загального фонду заплановано всього по зведеному бюджету району видатків спеціального фонду на суму 152300,00 грн.

Органи місцевого самоврядування

Показники обсягів видатків на утримання органів місцевого самоврядування визначено виходячи з чисельності працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 року № 890 та проведених розрахунків на основі штатної чисельності станом на 01.01.2019 року.

На утримання органів місцевого самоврядування планується спрямувати 5335058,00 грн., що становить 7,0 відсотка загальної суми видатків, з них 4119223,00 грн. на утримання 1 сільської ради, 1215835,00 грн. на утримання районної ради.


Відповідно до діючих нормативних актів, регламентуючих умови і розміри оплати праці, на оплату праці планується спрямувати 3673474,00 грн. При плануванні фонду заробітної плати були враховані такі виплати: посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, стимулюючі виплати. Поточні видатки заплановані згідно потреби з урахуванням прогнозного індексу інфляції та вартості енергоносіїв.


Освіта

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначено залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня та приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня 2018 року, і складає 5040102,00 грн. що становить 6,6 відсотка від загальної суми видатків.

Відповідно до статей 88, 89 Бюджетного кодексу України за рахунок цих коштів буде утримуватись: 2 школи, 1 постійно діючий дошкільний навчальний заклад, централізована бухгалтерія. Частина виділених коштів це кошти освітньої субвенції ( 2890500,00 грн.) направлені на фінансування загальноосвітніх шкіл, також на утримання ЗОШ спрямовано 366930,00 грн. додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та 1782672,00 грн. надходжень районного бюджету.


Із загального обсягу видатків на заробітну плату з нарахуваннями планується спрямувати 4454972,00 грн., на проведення розрахунків за енергоносії  420630,00 грн.

При обрахунку фонду оплати праці враховано з 1 січня 2019 року розмір мінімальної заробітної плати 4173,00 грн. та підвищення тарифних окладів з 01.01.2019 року по загальноосвітніх школах та з 01.09.2019 року по дошкільних навчальних закладах

Всього заплановано видатків на освіту за рахунок надходжень до спеціального фонду на загальну суму 15000 грн. В тому числі на дошкільні заклади освіти 15000 грн.


По районному бюджету потребу в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями по галузі «Освіта»,  забезпечено в повному обсязі.

Потреба в коштах на харчування  та оплату енергоносіїв забезпечена в повному обсязі.


Охорона здоров’я

Рішенням 29 сесії 7 скликання районної ради від 19.12.2018 №361 «Про районний бюджет Брусилівського району на 2019 рік» кошти медичної субвенції у 2019 році передбачені районному бюджету, в сумі 710000,00 грн., передані на фінансування закладів охорони здоров’я до Брусилівської ОТГ. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в частині видатків на охорону здоров’я в сумі 40770,00 грн. передані на фінансування Брусилівській ОТГ. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 1200,00 грн.(внутрішньо переміщені) передана на фінансування Брусилівській ОТГ.

Розшифровка іншої субвенції ТПКПКВКМБ 9770 Брусилівській ОТГ – на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Брусилівської ЦРЛ – 350000,00 грн.


Соціальний захист та соціальне забезпечення

В 2019 році, відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з районного бюджету будуть здійснюватись видатки на:

- виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам передбачено 30976000,00 грн.

- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами, громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот по загальному фонду передбачено в сумі 25814200,00 грн.


- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1309200,00 грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 1999200,00 грн.


По ТПКВКМБ 3240 «Інші заклади та заходи» передбачено кошти в сумі 200000,00 грн. на надання матеріальної допомоги  малозабезпеченим громадянам району на виконання Програми соціального захисту населення та Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та військовослужбовців, що брали участь у анти терористичній операції.

Фізична  культура  і спорт

КТПКВКМБ 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»

Кошти передбачені в бюджеті Ставищенської сільської ради на утримання трьох спортивних об’єктів та споруд. Утримується 1 штатна одиниця робітника, заробітна плата передбачена в повному обсязі. Також передбачені кошти на придбання матеріалів та інвентарю на суму 100000,00 грн., поточний ремонт роздягальні – 400000,00 грн., поточний ремонт доріжки – 200000,00 грн.

Житлово-комунальне господарство

На фінансування житлово-комунального господарства передбачено по загальному фонду по КТПКВКМБ  6030 – 982550,00 грн., з них на:

Заробітна плата з нарахуванням робітнику по благоустрою – 142550,00 грн.


благоустрій населених пунктів Ставищенської сільської ради – 840000,00 грн.

-          прибирання стихійних сміттєзвалищ – 50000,00 грн.

-          утримання парку, клумб – 50000,00 грн.

-          утримання кладовищ – 50000,00 грн.

-          вуличне освітлення –140000,00 грн.

-          утримання пам’ятників – 50000,00 грн.

-          виготовлення табличок перейменування вулиць – 60000,00 грн.

-          обрізка дерев – 100000,00 грн.

-          вивіз сміття – 150000,00 грн.

-          придбання ігрового майданчика – 90000,00 грн.

-          придбання огорожі – 100000,00 грн.

Дані кошти заплановані на виконання  програми соціального, економічного і культурного розвитку Ставищенської сільської територіальної громади на 2019 рік.

Культура і мистецтво

Обсяг видатків бюджету району на утримання культурно-освітніх закладів (бібліотек,  будинків культури) становить 468443,00 грн. що складає 0,6 відсотки видатків бюджету.


За рахунок цих коштів буде утримуватись 2 сільських будинки культури, 2 бібліотеки.

В загальній сумі, що планується спрямувати на утримання закладів культури і мистецтва, врахована у повному обсязі потреба в асигнуваннях на оплату праці, з врахуванням підвищення її мінімального розміру.


ТПКВКМБ  4082

ЗАХОДИ                                                              грн.

8- Березня Міжнародний жіночий день      20000,00

День Матері                                                    20000,00

День Перемоги                                               20000,00

День Незалежності                                         30000,00

День захисника Вітчизни                               25000,00

Святкування Нового року                              45000,00

Участь у обласних та республіканських       40000,00

заходах

Всього:             200000,00

Економічна діяльність

КТПКВКМБ 7350 Кошти передбачені на розробку документації чотирьох генеральних планів сіл Ставищенської сільської ради в т.ч.:

с. Ставище – 99522,00 грн.

с.Високе – 47819,00 грн.

с. Йосипівка – 36449,00 грн.

с. Костовці – 3976,00 грн.


КТПКВКМБ 7460 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 900000,00 грн.

Планується проведення ямкового ремонту комунальних доріг на території Ставищенської сільської ради – 900000,00 грн. Дані кошти будуть спрямовані на виконання Програми соціального, економічного і культурного розвитку Ставищенської сільської територіальної громади на 2019 рік.

По спеціальному фонду за рахунок субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 137300,00 грн. передбачені видатки на утримання доріг в зимовий період.


Резервний фонд

Резервний фонд закладено в районному бюджеті в сумі 20000,00 грн.

 


Начальник відділу

фінансів                                                                      Л.ГОРКУША