img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Інформація про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 року PDF Друк
Понеділок, 15 серпня 2016, 07:55

На виконання статті 28 Бюджетного

кодексу України управління фінансів

Брусилівської райдержадміністрації

надає інформацію про виконання районного

бюджету за I півріччя 2016 року

Протягом І півріччя 2016 року до  районного бюджету надійшло 50118,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 48917,8 тис.грн. та по спеціальному фонду в сумі 1201,0тис.грн.

За січень – червень 2016 року до загального фонду районного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 4648,0 тис.грн., що складає 121,0% затвердженого показника.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 332,4 тис.грн., що на 166,6 відсотка більше в порівнянні з затвердженими показниками, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований обсяг доходів на 207,7 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у структурі надходжень загального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб – 99,0 відсотків. Протягом І півріччя 2016 року до бюджету району надійшло 4602,7 тис.грн. даного податку. Відповідно до законодавчих змін, а саме  застосування  єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року сума надходжень податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету збільшилась  на 1573,3 тис.грн.

Питома вага надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в структурі доходів районного бюджету становить 0,05 відсотка, надходження склали 2,2 тис.грн., що на 0,1 тис.грн. менше  порівняно з відповідним періодом 2015 року.

Питома вага надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, в структурі доходів районного бюджету становить 0,4 відсотки. До бюджету району надійшло 19,6 тис.грн. даного податку.

Питома вага надходжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в структурі доходів районного бюджету становить 0,4 відсотка, надходження склали 18,7 тис.грн.

Адміністративний збір за проведення держреєстрації підприємців – 1,1 тис.грн.

Інші надходження районного бюджету склали 3,7 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло 306,6 тис.грн. власних надходжень, від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 4,5 тис.грн. та 21,3 тис.грн. - кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності. У структурі надходжень доходів спеціального фонду (без урахування між бюджетних трансфертів) зазначені платежі займають  відповідно 92,2; 1,4 та 6,4 відсотків.

Видатки загального фонду районного бюджету за І півріччя 2016 року становили 47923,9 тис. грн., що перевищує відповідний показник  2015 року на 12544,7 тис. грн., або на 35,5 відсотка.

Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу, 35,8 відсотка, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано кошти у сумі 17151,3 тис. грн., що на 1505,0 тис. грн. більше ніж за І півріччя 2015 року.

На видатки по охороні здоров’я спрямовано 4575,6 тис. грн., що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 383,3 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 24322,7 тис. грн. що на 10376,8 тис.грн. більше ніж за І півріччя 2015 року.

По установах культури проведені видатки становлять 1230,4 тис. грн., що на 52,1 тис.грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

На утримання установ та проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 104,6 тис. грн., що на 16,8 тис.грн. більше показника відповідного періоду 2015 року.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів у загальній сумі 342,1 тис. грн., що на 58,4 тис.грн більше ніж у І півріччі 2015 року.

Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 21304,7 тис. грн., або на 3312,9 тис.грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 219,5 та 60,7 тис. грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 1242,8 тис. грн.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 642,2 тис. грн.

Протягом І півріччя 2016 року до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 1642,2 тис.грн. базової дотації, що в повному обсязі відповідає запланованому на І півріччя 2016 року показнику.

До районного бюджету надійшло субвенцій з Державного та місцевих бюджетів на загальну суму 42627,6 тис. грн.

Із них :

- виплата допомог сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 11507,3 тис. грн.;

- надання пільг і субсидій населенню –  11417,0 тис. грн.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 462,9 тис.грн.;

- утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 632,3 тис. грн.;

- освітня субвенція – 12978,5 тис.грн.

- медична субвенція – 4460,3 тис. грн.

- інша субвенція – 1169,3 тис.грн..