img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, наукові установи надати проектні ідеї PDF Друк
Середа, 13 листопада 2019, 12:05

Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, наукові установи надати проектні ідеї, які дозволять реалізувати завдання проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (далі – Стратегія).


Основні критерії відбору проектних ідей:

  1. Відповідність проектної ідеї оперативній цілі Стратегії та одному з її завдань.

 

 

 

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

Завдання

1. Посилення конкурентних економічних переваг регіону

1.1. Активізація точок зростання регіональної економіки

1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експорто-орієнтованих та галузях, базований на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону.

1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток.

1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва.

1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки.

1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів.

1.2. Сприяння інноваційному розвитку підприємництва

1.2.1.Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва.

1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва.

1.2.3. Фінансова підтримка проектів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих.

1.3. Стимулювання розвитку аграрного виробництва

1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві.

1.3.2. Розвиток кооперативного руху на селі.

1.3.3. Підтримка формування частки доданої вартості агропродукції.

1.4. Органічні рослинництво і тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки, трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію

1.4.1. Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва.

1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проектів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію.

1.4.3. Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках.

1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва.

1.4.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції.

2. Створення сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах

2.1. Сприяння розвитку туризму, збереження і розвиток історико- культурної спадщини

2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону.

2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області.

2.1.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів.

2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону.

2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини.

2.2. Просторове планування, модернізована комунальна інфраструктура, енергозбереження та підтримка альтернативної енергетики

2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОТГ.

2.2.2. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об’єктів забору, транспортування та підвищення санітарної надійності водозабірних споруд.

2.2.3. Забезпечення покращання технічного стану об’єктів транспортування і очистки стоків та будівництво нових.

2.2.4. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них.

2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики, у тому числі сонячної.

2.3. Якісні місцеві дороги (мости і шляхопроводи), належний благоустрій, чисте і безпечне довкілля

2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг.

2.3.2. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою.

2.3.3. Оптимізація поводження з відходами.

2.3.4. Залучення жителів громад до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури.

2.3.5. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад.

2.4. Зміцнення громадської безпеки та належний захист від надзвичайних ситуацій

2.4.1. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки шляхом реалізації відповідних місцевих програм та локальних ініціатив (проектів).

2.4.2. Створення майданчиків комунікації поліцейських з мешканцями громад (тематичні зустрічі, спільні ініціативи, онлайн-платформи).

2.4.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення.

2.4.4. Створення та підтримання у постійній готовності місцевих систем централізованого оповіщення, здійснення їх модернізації та забезпечення функціонування.

2.4.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту.

3. Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу

3.1. Зміцнення здоров’я населення, підвищення демографічного потенціалу

3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

3.1.2. Формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер.

3.1.3. Розвиток системи громадського здоров’я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя.

3.1.4. Розвиток мережі спортивних об’єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи.

3.2. Якісна конкурентоздатна освіта

3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

3.2.2. Розвиток практики формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону.

3.2.3. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти.

3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньопереміщених осіб.

3.2.5. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів).

3.3. Забезпечення доступності культурних благ, сприяння творчій самореалізації людини

3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури.

3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення.

3.3.3. Створення умов для активної культурно-творчої діяльності.

2. Соціальний та/або економічний ефект від реалізації проектної ідеї не може бути для окремих фізичних або юридичних осіб.

3. Територія впливу від реалізації проектної ідеї (територія області, територія територіальних громад).

4. Кількість отримувачів вигоди від реалізації проектної ідеї (все населення області, населення територіальних громад).

5. Економічне обґрунтування та наявність розрахунків орієнтовної вартості проектної ідеї.

6. Наявність людської та технічної спроможності для реалізації проектної ідеї.

7. Відповідність визначеній формі проектної ідеї та подання її департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації – до 15.11.2019 до 17 год. 00 хв.


Доопрацьований проект Стратегії розміщений на офіційних веб-сайтах Житомирської облдержадміністрації, департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації та Житомирської обласної ради.


Контактні телефони: 47-46-31, 47-46-42, 47-46-44.


Форма подання проектної ідеї

Проект Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (доопрацьований з урахуванням пропозицій суб'єктів регіонального розвитку)

План заходів Житомирської облдержадміністрації з розроблення проектів Cтратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації

Склад тематичних підгруп робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Засідання робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Засідання тематичних підгруп з розроблення проекту Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року

Наради у форматі круглого столу