img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Для громадського обговорення PDF Друк
П'ятниця, 07 грудня 2018, 15:35

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БРУСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2016-2019 РОКАХ


Показники

Одиниця виміру

2016 рік

звіт

2017 рік

звіт

2018 рік

очік.

вик.

2019 рік прогноз

2019 рік прогноз у %  до  очік. вик. 2018 року

Сфера реального сектору економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн грн

111,8

174,1

208,9

216,6

103,7

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн

7404,0

11607,0

14115,0

14635,0

103,7

Індекс промислової продукції

%

140,8

155,7

121,6

103,7

Х

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн грн

212,2

196,4

203,0

210,0

103,4

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн

14053

13093

13624

14094

103,4

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

133,7

93

103

103

Х

Фінансові показники

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн грн

37,5

53,6

61,2

67,3

110,0

Видатки місцевих бюджетів

154,3

202,0

229,9

250,6

109,0

у тому числі трансферти

108,2

136,6

149,6

163,0

109,0

Питома вага видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів

%

-

-

-

-

Х

Показники рівня життя

Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)

млн грн

70,1

190,0

169,2

189,5

112,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

3200,0

6161,0

6715,0

7520,0

112,0

Індекс реальної заробітної плати

%

134,9

192,5

109,0

112,0

Х

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн грн

-

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

-

-

-

-

-

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн грн

-

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

-

-

-

-

-

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

-

-

-

-

-

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (юридичних осіб)

млн грн

94,2

71,1

80,7

91,5

113,4

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

83,0

107,2

117,4

122,3

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

15,1

15,0

14,8

14,8

100

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

9,7

9,6

9,5

9,5

100

працездатного віку

8,9

8,8

8,7

8,7

100

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

6,8

6,7

6,6

6,6

100

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)

-

-

-

-

Х

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

-

-

-

-

Х

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

175

125

25

25

100

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

210

523

270

270

100

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн грн

21,8

69,8

78,0

87,0

111,5

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

-

-

-

-

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн

1435,7

4603,8

5270,3

5878,4

111,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн

дол. США

-

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

-

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн

дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг експорту, всього

млн дол. США

0,05

2,1

2,2

2,2

100

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

72,3

3986,6

104,8

100

Х

Обсяг імпорту, всього

млн дол. США

0,02

4,2

4,3

4,3

100

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

108,7

24288,5

102,4

100

Х

Розвиток малого і середнього підприємництва

Кількість малих і середніх підприємств

одиниць

98

91

92

93

101,1

Темп зростання (зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у відсотках до попереднього року

%

103,2

92,9

101,1

101,1

Х

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

65

61

62

63

101,6

Кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах

908

1199

1234

1256

101,8