img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Брусилівське бюро правової допомоги


Реформи у сфері державної реєстрації PDF Друк
Середа, 18 березня 2015, 12:34

 

Міністерство юстиції планує до кінця року завершити основний етап реформ в галузі надання адмінпослуг. Реалізація запланованих реформ забезпечить ліквідацію черг, побутової корупції та багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації бізнесу та права на нерухомість
В подальшому Міністерством юстиції планується передати на місця як функції прийому документів, так і функції прийняття рішень.
Прийнятий парламентом законопроект № 1580 про дерегуляцію дає можливість передати функції фронт-офісу нотаріусам і ЦНАПам. Планується що до 1 червня буде прийнято закон, який забезпечить передачу функцій як фронт-, так і бек-офісу місцевим органам влади, нотаріусам, ЦНАПам, які будуть спроможні реалізувати ці функції та, можливо, банківським установам.
Останнє оновлення на Середа, 18 березня 2015, 12:36
Детальніше...
 
Відповідно до закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» : PDF Друк
Середа, 18 березня 2015, 11:59

 

УТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
 1. Засновниками організації роботодавців є роботодавці.
 2. Рішення про утворення організації роботодавців приймається установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, що оформлюється протоколом установчого з'їзду (конференції), який підписують головуючий та секретар установчого з'їзду (конференції).
 3. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції).
 4. У реєстрі зазначаються дані щодо роботодавців:
 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, податковий номер платника податку (а для іноземців, осіб без громадянства та осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, - дані національного паспорта або документа, що його замінює, в якому зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, серія та номер документа), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
Детальніше...
 
Відповідно до закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» : PDF Друк
Середа, 18 березня 2015, 11:58

УТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ
 1. Засновниками організації роботодавців є роботодавці.
 2. Рішення про утворення організації роботодавців приймається установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, що оформлюється протоколом установчого з'їзду (конференції), який підписують головуючий та секретар установчого з'їзду (конференції).
 3. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції).
 4. У реєстрі зазначаються дані щодо роботодавців:
 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, податковий номер платника податку (а для іноземців, осіб без громадянства та осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, - дані національного паспорта або документа, що його замінює, в якому зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, серія та номер документа), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).
5. Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут організації роботодавців, обирає її керівні органи, вирішує інші питання, пов'язані зі створенням організації роботодавців.
 
Утворення об'єднання організацій роботодавців
 
 1. Засновниками об'єднання організацій роботодавців є організації роботодавців.
 
 2. Рішення про створення об'єднання організацій роботодавців приймається установчим з'їздом (конференцією) уповноважених представників організацій роботодавців, що оформлюється протоколом установчого з'їзду (конференцією), який підписують головуючий та секретар установчого з'їзду (конференції).
 
 3. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в установчому з'їзді (конференції).
 
 4. У реєстрі зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організацій роботодавців, рішення керівних органів організацій роботодавців щодо створення об'єднання організацій роботодавців, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).
 
 5. Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут об'єднання організацій роботодавців, обирає його керівні органи, вирішує інші питання, пов'язані зі створенням об'єднання.
 
Утворення спільного представницького органу організацій роботодавців, їх об'єднань
 
 1. Організації роботодавців, їх об'єднання, що визнані репрезентативними відповідно до закону, утворюють на відповідному рівні спільний представницький орган організацій роботодавців, їх об'єднань. З ініціативою щодо утворення спільного представницького органу сторони роботодавців відповідного рівня може виступати будь-яка організація роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців, що визнана репрезентативною відповідно до закону.
 
 2. Спільний представницький орган організацій роботодавців, їх об'єднань координує діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань; забезпечує проведення заходів у рамках соціального діалогу на відповідному рівні; забезпечує представництво організацій роботодавців, їх об'єднань у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; розглядає проекти нормативно-правових актів, які надійшли від міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; забезпечує представництво організацій роботодавців, їх об'єднань у міжнародних заходах.
 
 3. Основні завдання та функції спільного представницького органу сторони роботодавців відповідного рівня визначаються угодою про його утворення.
 
 4. Організації роботодавців, їх об'єднання мають право приєднатися до угоди про утворення спільного представницького органу сторони роботодавців відповідного рівня.
 
Установчі документи організацій роботодавців та їх об'єднань
 
 1. Організації роботодавців та їх об'єднання діють на підставі статутів, які затверджуються установчим з'їздом (конференцією).
 
 2. Статут організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повинен містити:
 
 1) повне найменування організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, відмінне від існуючих, заявлений статус організації, об'єднання та місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу;
 
 2) мету створення, завдання організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;
 
 3) умови членства, порядок прийому в члени організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та виходу з організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;
 
 4) права і обов'язки членів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;
 
 5) положення про обов'язок виконання зобов'язань членами організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері соціально-трудових відносин;
 
 6) порядок утворення, повноваження керівних органів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та порядок прийняття ними рішень;
 
 7) джерела формування і порядок використання коштів та майна організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, порядок здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
 
 8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;
 
 9) порядок внесення змін до статуту організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;
 
 10) порядок припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців і вирішення майнових питань.
 
 3. У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.
 
 4. Статут організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не повинен суперечити законодавству України.
 
ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ
 
 1. Організації роботодавців, їх об'єднання можуть бути припинені шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації на підставі відповідного рішення з'їзду (конференції) організації, об'єднання або у примусовому порядку за рішенням суду. Із організації роботодавців, їх об'єднання може бути виділена інша (інші) відповідні організації, їх об'єднання.
 
 2. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзду (конференції) організації, об'єднання приймають рішення про використання майна та коштів організації роботодавців, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків з кредиторами.
 
 3. Організації роботодавців, їх об'єднання, які порушують норми Конституції України та законодавства України, можуть бути примусово розпущені лише за рішенням суду.
 
 4. Не допускається припинення організацій роботодавців, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.
 
 5. Рішення про примусовий розпуск об'єднань організацій роботодавців не тягне за собою розпуску організацій роботодавців, їх об'єднань, які входять до цього об'єднання.
 
 6. Припинення організації роботодавців чи їх об'єднання тягне за собою виключення їх з переліку організацій роботодавців, їх об'єднань, зареєстрованих головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань державної реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, інших організацій роботодавців, їх об'єднань, - відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного підпорядкування), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції відповідно до закону, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з повідомленням про це в засобах масової інформації.

 
Деякі питання державної реєстрації юридичних осіб та змін до установчих документів PDF Друк
Четвер, 12 березня 2015, 15:33

 

У зв'язку з розвитком суспільства та постійним вдосконаленням законодавства виникає все більше спірних питань щодо державної реєстрації. Заявники до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців часто звертаються за консультацією і лише потім приходять вчиняти дії. Це правильна позиція. Вважаю за необхідне висвітлити деякі питання, за якими найчастіше звертаються заявники, але рекомендую звертатись до державного реєстратора за консультацією перед підготовкою документів для вчинення потрібної дії.
Останнє оновлення на Четвер, 12 березня 2015, 15:34
Детальніше...
 
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ PDF Друк
Неділя, 08 лютого 2015, 20:40

 На сьогоднішній день досить актуальним постало питання утворення громадських об єднань.

Порядок утворення громадських об'єднань визначається Законом України «Про громадські об'єднання» (далі – Закон). Вказаний Закон (ст. 1) визначає дві організаційно-правові форми громадських об'єднань: громадська організація і громадська спілка. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Вимоги щодо відомостей, які повинні міститися у протоколі установчих зборів громадського об'єднання, визначені статтею 9 Закону.

Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи можуть мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами (ст. 13 Закону).

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 10 з 17
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin