img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно PDF Друк
Понеділок, 31 березня 2014, 20:55

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень» (далі - Закон) передбачено, що державна реєстрація прав
є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний
надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку,
встановленому цим Законом.
Кожен, хто подав заяву/запит про надання інформації з Державного 
реєстру прав, чи заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, й отримав
картку прийому своєї заяви/запиту від органу державної реєстрації прав, може в
будь-який час перевірити інформацію про стан її розгляду за наступною
адресою - http://rrp.informjust.ua/.
Згідно статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Статтею 28 Закону передбачено, що інформація з Державного реєстру
прав надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.
Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту
мають право отримувати суд, органи місцевого самоврядування, органи
внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби,
органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові
особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених законом.
Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та
інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на
отримання такої інформації.
Інформація з Державного реєстру прав надається державним
реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.
Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав
формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та
оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлено
Мін’юстом.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі
заяви мають право отримувати: власник (власники) нерухомого майна або їх
уповноважені особи; спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) або
їх уповноважені особи; особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено
обтяження, або їх уповноважені особи.
Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки,
обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та
юридичні особи.
Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно на підставі письмового запиту мають право отримувати: суд, органи
місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури,
органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші
органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із
здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Формувати інформаційну довідку може також державний виконавець за
результатом пошуку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт
незавершеного будівництва та обтяження таких прав під час примусового
виконання рішень відповідно до закону. Сформована у такий спосіб
інформаційна довідка залишається у матеріалах виконавчого провадження.
Виписка – це форма отримання інформації з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно в частині відомостей про осіб, які одержали дані про
права та обтяження на нерухоме майно, що належить певній особі.
Будь-яка особа, якій належать права на нерухоме майно, за своєю заявою
може отримати виписку з Державного реєстру прав.
Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі
відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного
реєстру прав, крім випадку, коли заявник відповідно до Закону звільнений від
плати за надання інформації з Державного реєстру прав.
Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні
здійснюється у день прийняття органом державної реєстрації прав заяви
(запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав.