img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Брусилівське відділення Коростишівської ОДПІ
Перехідний період для заміни касової техніки PDF Друк
Вівторок, 19 січня 2016, 14:58

Звертаємо увагу, що пункт 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року №265/95-ВР, доповнено абзацами другим та третім у такій редакції:

«З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до фіскальних органів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів».

Таким чином, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратів, що подають до органів фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (2-звіти), встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв'язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

Відділ комунікацій

 
Лист ДФС України від 08.10.2015 №37321/7/99-99-17-03-01-17 "Про надання роз'яснення" PDF Друк
Вівторок, 19 січня 2016, 14:52

Державна фіскальна служба України у зв'язку зі зверненням центральної виборчої комісії щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня    2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», яку опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» № 115 (27.06.2015) (далі – Постанова № 413), повідомляє таке.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 затверджено Положення про Державну фіскальну службу України (далі – Положення).

Пунктом 1 Положення встановлено, що ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

ДФС відповідно до покладених на неї завдань здійснює адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску в порядку, встановленому законом, забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету і відповідних позабюджетних фондів, а також надає консультації відповідно до Податкового та Митного кодексів України, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (пункт 4 Положення).

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня            2015 року № 423 затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України (далі – Положення № 423), відповідно до пункту 1 якого Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, зокрема, трудових відносин.

Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері трудових відносин та здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю (пункт 3 Положення № 423).

Також Мінсоцполітики відповідно до покладених завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики (підпункт 103 пункту 4 Положення № 423).

Враховуючи викладене, до компетенції ДФС належить надання консультацій виключно з питань адміністрування єдиного внеску, зокрема, нарахування та сплати єдиного внеску.

Відповідно до норм Постанови № 413, ДФС лише приймає від суб'єктів господарювання повідомлення про прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин, встановлених статтею 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Статтею 259 КЗпП визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

При цьому штрафи, зазначені у частині другій статті 265 КЗпП, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Додатково повідомляємо, що Постанову № 413 було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України, яка містить положення щодо укладення трудового договору. Укладення договорів цивільно-правового характеру не регулюється зазначеною статтею.

 

Голова                                                                                            Р.М. Насіров

 

Лист ДФС України від 09.10.2015 №37545/7/99-99-19-03-02-17 "Про доповнення до листа ДФС від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17"

Державна фіскальна служба України на доповнення до листа від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного рахунку платника інформує щодо окремих питань заповнення додатка 4 (Д4) до податкової декларації з ПДВ.

У разі якщо платник податку виявив бажання зайво зараховані кошти на електронний рахунок перерахувати до бюджету чи на поточний рахунок, то такий платник податку зобов’язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у СЕА платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі – додаток (Д4)).

В такому випадку у додатку (Д4) платник податку зобов’язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі – таблиця про відомості).

Всі графи таблиці про відомості підлягають обов’язковому заповненню, незалежно від того, який напрямок перерахування коштів вказаний платником у текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4).

При цьому в графі 4 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, яка визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 – гр. 2).

В графі 5 таблиці про відомості вказується сума коштів на електронному рахунку платника, що може бути перерахована платнику на поточний рахунок, яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр.1-гр.2-гр.3).

В текстовій частині під таблицею про відомості додатка (Д4) платник податку визначає напрямок перерахування коштів та вказує відповідну суму коштів.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку до бюджету, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 4 таблиці про відомості.

У разі якщо платник податку виявив бажання перерахувати зайві кошти з електронного рахунку на поточний рахунок, то такий платник податку у спеціальному полі під таблицею про відомості додатка (Д4) вказує відповідну суму прописом та цифрою та одночасно в обов’язковому порядку вказує реквізити власного поточного рахунку, на який він бажає отримати вказані кошти. При цьому така сума не може перевищувати показник графи 5 таблиці про відомості.

Враховуючи викладене, абзац „При цьому графа 5 „Сума коштів на рахунку у СЕА податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника” не заповнюється (прочерки та нулі не проставляються)” листа ДФС від 26.08.2015 № 31730/7/99-99-19-03-02-17 відкликається.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести цей лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності та при проведенні масово-роз’яснювальної роботи.

 

Голова                                                                                           Р.М. Насіров

 

Лист ДФС від 24.09.2015 № 22508/5/99-99-19-03-02-16

Про розгляд листів.

Державна фіскальна служба України розглянула листи платника податку щодо порядку заповнення рядків 11.2 та 14.2 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ та включення до складу податкового кредиту податкових накладних, які складені в одному звітному періоді і вчасно зареєстровані в ЄРПН, а отримані із ЄРПН у наступних звітних податкових періодах, та повідомляє.

Щодо порядку заповнення рядків 11.2 та 14.2 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законами України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі – Закон № 71) та від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Отже, починаючи з 01.07.2015, всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на додану вартість:

у рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 відсотків;

у рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 відсотків;

у рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 відсотків або придбані без податку на додану вартість.

Оскільки застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не змінюється.

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.

Враховуючи викладене, обсяги операцій, які до 1 липня 2015 року відображалися у рядках 11.2 та 14.2 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ, починаючи із зазначеної дати, відображаються у рядку 11.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ.

Про особливості заповнення податкової звітності з ПДВ також повідомлялося у листі ДФС від 07.08.2015 № 29168/7/99-99-19-03-02-17, який надіслано на адреси головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників для проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Електронне адміністрування ПДВ” для ознайомлення платників податків.

Вказаний лист ДФС підприємство може використовувати у своїй діяльності.

 

Щодо включення до складу податкового кредиту податкових накладних, які складені в одному звітному періоді і вчасно зареєстровані в ЄРПН, а отримані із ЄРПН у наступних звітних податкових періодах.

Правила формування податкового кредиту встановлено статтями 198 та 201 Кодексу.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 Кодексу у разі якщо платник податку не включив у відповідному  звітному періоді до податкового кредиту суму податку  на  додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Згідно із загальним правилом (пункт 201.10 статті 201 Кодексу) реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання, але не пізніше 180  календарних днів від дати їх складання.

З метою отримання податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, покупець надсилає в електронному  вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної в ЄРПН та податкову накладну в електронному вигляді (пункт 13 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246).

Податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Отже, зазначена у податковій накладній сума ПДВ може бути включена до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ після її реєстрації в ЄРПН, але не пізніше 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

 

 

Лист ДФС від 29.09.2015 № 20688/6/99-99-19-03-02-15

 

Про надання відповіді.

Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємтва щодо врахування розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), починаючи з 01.07.2015, до податкових накладних, складених до 01.07.2015 при обрахунку показників формули, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до якої розраховується сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН (далі – реєстраційна сума), яке надійшло на Урядову «гарячу лінію», та повідомляє.

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість визначено статтею 200 1 ПКУ.

З дати запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість на постійній основі, а саме з 01.07.2015, платники податку повинні зараховувати на рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість кошти, необхідні для збільшення реєстраційної суми, які у подальшому використовуються для сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість та перераховуються до бюджету або на спеціальний рахунок на підставі реєстрів, сформованих ДФС та направлених до Казначейства.

При цьому платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на реєстраційну суму для збільшення якої необхідно:

або отримати від своїх постачальників зареєстровані в ЄРПН податкові накладні;

або сплатити податок на додану вартість при ввезенні товарів на митну територію України у митному режимі імпорту;

або поповнити свій електронний рахунок, відкритий в Казначействі, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка на такий електронний рахунок.

Відповідно до внесених Законом України від 16 липня 2015 року  № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі –  Закон № 643) змін до ПКУ, який набрав чинності 29.07.2015, формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 «обнулилася» за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані, починаючи з 01.07.2015.

Крім того, з урахуванням внесених Законом № 643 змін до пункту 200 1.3 статті 200 1 ПКУ під час обрахунку показників ∑ НаклОтр та ∑ НаклВид формули також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам ПДВ. Для обрахунку показників ∑ НаклОтр, ∑ НаклВид та ∑ Митн формули використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені, починаючи з 1 липня 2015 року.

Враховуючи викладене, починаючи з 01.07.2015 розрахунки коригування, складені та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015, що підлягають наданню покупцям – неплатникам ПДВ, не враховуються при обрахунку показників формули, яка визначає реєстраційну суму.

 

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров

 

 

Лист ДФС від 01.10.2015 №20856/6/99-95-42-03-15Розділ

Державна фіскальна служба України розглянула лист ……  щодо сплати рентної плати за спеціальне використання води (далі - Плата) виробником мінеральної води, який закуповує воду у власника свердловини (первинного водокористувача), і повідомляє таке.

Відповідно до п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платниками Плати є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Пунктом 255.2 ст. 255 Кодексу визначено, що не є платниками Плати водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру
та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.

Для цілей ст. 255 Кодексу під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Згідно з п.п. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Кодексу Плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок Плати та коефіцієнтів.

Ставки Плати за воду, яка входить виключно до складу напоїв, визначені у п.п. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Кодексу.

Слід зазначити, що Національний класифікатор України видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, містить клас 11.07 «Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки» групи 11 «Виробництво напоїв», що включає, зокрема, виробництво природних мінеральних вод та інших вод із джерел і свердловин, розлитих у пляшки.

Таким чином, суб’єкт господарювання, який придбаває воду у власника свердловини на підставі договору купівлі-продажу, при використанні обсягів  води для виготовлення напоїв є платником Плати в частині фактично використаних ним обсягів придбаної мінеральної води для виготовлення напоїв.

У випадку використання суб’єктом господарювання придбаної мінеральної води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, Плата за фактично використані для таких потреб обсяги води не  справляється.

 

Голова                                                                                              Р.М. Насіров

 
Трудове законодавство. Гарантії для мобілізованих працівників фізичних осіб-підприємців. PDF Друк
Середа, 23 грудня 2015, 12:39

 

Трудове законодавство.

Гарантії для мобілізованих працівників фізичних осіб-підприємців.

З 06.12.2015р. набрали чинність зміни, якими передбачено право працівників, які працювали на час призову у фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб- підприємців, на ті самі гарантії, передбачені для працівників підприємств, установ, організацій, а саме збереження місця роботи, посади і компенсації із бюджету середнього заробітку.

Детальніше...
 
Нова декларація з податку на прибуток 2015-2016 року PDF Друк
П'ятниця, 18 грудня 2015, 15:20

Нова декларація з податку на прибуток 2015-2016 року

Із 2015 року платники податку на прибуток визначають базу за новими правилами: за основу беруть бухфінрезультат плюс/мінус різниці. У зв’язку з цим прийнято й нову форму декларації — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897.

Останнє оновлення на П'ятниця, 18 грудня 2015, 15:23
Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 9 з 52
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin