img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ВИТЯГ із ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (від 8 вересня 2005 року № 2866-IV (зі змінами та доповненнями) PDF Друк
Четвер, 28 лютого 2019, 12:43

???°???????????? ???? ?·?°?????????? ???????????????? ?¶???????? ?? ?????»????????????Стаття 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і  чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


Органи виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:

·        забезпечують надання  жінкам  і  чоловікам  рівних  прав   та можливостей,  запобігання та протидію насильству за ознакою статі;

·        здійснюють виконання    загальнодержавних   та   регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей  жінок  і чоловіків,  запобігання  та  протидії насильству за ознакою статі;

·        створюють умови    для   поєднання   жінками   і   чоловіками професійних і сімейних обов'язків;

·        забезпечують доступні соціально-побутові  послуги,  включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію  дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля;

·        провадять просвітницьку   діяльність   з   питань   ґендерної рівності,  запобігання  та  протидії  насильству за ознакою статі;

·        співпрацюють   з   громадськими  об’єднаннями  та  іноземними неурядовими  організаціями  щодо  забезпечення  рівності  прав  та можливостей  жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за  ознакою  статі  подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з  питань забезпечення   рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків, запобігання  та  протидії  насильству  за  ознакою  статі;

 

·        здійснюють  збір  і  поширення  інформації  про насильство за ознакою  статі,  а  також  про  загальні  та спеціалізовані служби підтримки  постраждалих  осіб;

·        беруть  участь  у  підготовці  фахівців  з  питань реалізації рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків, запобігання та протидії  насильству за ознакою статі;

·        сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;

·        дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

·        здійснюють позитивні дії.

 

В    органах    виконавчої   влади   та   органах   місцевого самоврядування  визначається  уповноважена  особа  (координатор) з питань  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. Виконання обов'язків   уповноваженої   особи   (координатора) покладається   на   одного  із  заступників  міністра,  заступника керівника іншого органу виконавчої влади.


Органи  виконавчої  влади  та органи місцевого самоврядування можуть   утворювати   консультативно-дорадчі   органи,  призначати радників  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

З  метою  здійснення  координації  діяльності  суб’єктів,  що здійснюють  заходи  у  сфері запобігання та протидії насильству за ознакою  статі,  а  також  забезпечення здійснення таких заходів у місцевих   державних   адміністраціях  визначаються  відповідальні структурні   підрозділи,  а  в  сільських,  селищних,  міських  та районних  у  містах  (у  разі  їх створення) радах - відповідальні виконавчі органи.


Стаття 13. Повноваження уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії   насильству за ознакою статі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

Уповноважені особи (координатори),  на яких покладено функції щодо  забезпечення  рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у межах своїх повноважень  організовують  роботу  відповідних органів виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування  в  напрямі  урахування принципу   рівних  прав  та  можливостей  жінок  і чоловіків у відповідній сфері діяльності;

·        проведення аналізу стану забезпечення ґендерної  рівності  та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії,  дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі;

·        координації   заходів   у   сфері   запобігання  та  протидії насильству  за  ознакою  статі  та  моніторингу  їх  реалізації на місцевому  рівні співробітництва  з  громадськими  об’єднаннями  та іноземними  неурядовими  організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від  них  щодо  моніторингу  стану  дотримання  рівності  жінок  і
чоловіків,  ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою   статі,   та   спільного   вироблення   шляхів   усунення дискримінації  за  ознакою  статі     здійснення постійної    інформаційно-пропагандистської  діяльності  щодо  ліквідації  всіх  форм  дискримінації за ознакою статі;

·        вжиття заходів,  спрямованих на формування ґендерної культури населення;

·        організації прийому   громадян   з  питань  дискримінації  за ознакою статі;

·        розгляду  та  аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних  прав  та  можливостей  жінок і чоловіків, а також з питань вчинення  насильства  за  ознакою  статі, вивчення причин, що його зумовлюють,  та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із  законодавством навчання працівників   центральних   та   місцевих    органів виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування  з  питань ґендерної   проблематики,  спрямованого  на  розвиток  відповідних навичок  під час реалізації функцій і завдань у цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.