img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
До відома громадян. ЦНАП
Перелік документів, які подаються разом з заявою про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 08:13

Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє:

-   документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України;

-   у разі наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);

-  у разі необхідності - свідоцтво про народження дитини.

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:03
Детальніше...
 
Вимоги до заяви про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 08:04

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:


 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту другого Порядку;
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

 

Слід зазначити, що адресою фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного  місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо).

Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:04
Детальніше...
 
Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 07:59

Порядок оформлення та видачі довідки регулюється Законом та Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі-Закон).

Як було зазначено вище  факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею дванадцятою Закону, яка визначає, що підставою для скасування дії довідки та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа:


1) подала заяву про відмову від довідки;


2) скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;


3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;

4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;


5) подала завідомо недостовірні відомості.

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:05
Детальніше...
 
Передача реєстраційної справи або документів для долучення до реєстраційної справи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень PDF Друк
Вівторок, 04 липня 2017, 15:23

1. Оформлення реєстраційної справи

а) визначення основних вимог щодо наповнення реєстраційної справи

Пунктом 8 частини 1 статті 2 Закону № 1952-IV реєстраційна справа визначається як сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до статті 17 Закону № 1952-IV реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об’єкта.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна.


Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії (передбачені статтею 27 Закону № 1952-IV та пунктами 40-76 Порядку № 1127) та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій (у випадку якщо оригінали документів необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають), державний реєстратор, уповноважена особа обов’язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.


Крім того, пунктом 25 Порядку № 1127 передбачено, що документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, а також електронні копії оригіналів документів, поданих для  державної реєстрації прав, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

Сканування документів, за якими встановлюється особа заявника або здійснюється перевірка повноважень представника, квитанцій про сплату адміністративого збору діючим законодавством не передбачено.

Пунктом 1 розділу II Порядку № 3267/5 передбачено, що реєстраційна справа формується у паперовій формі після відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та внесення до нього відповідних відомостей, державним реєстратором прав на нерухоме майно, яким здійснено зазначені дії.

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:06
Детальніше...
 
Порядок оформлення прав власності на майно, виділене в натурі власниками майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств PDF Друк
Вівторок, 04 липня 2017, 15:06

Аналізуючи правовідносини у сфері оформлення і реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, які виділялися в натурі власникам майнових паїв членів розформованих КСП, необхідно  звертати увагу на нормативні документи, які здійснювали нормативне регулювання даних правовідносин на момент їх виникнення.

Так, питання державної реєстрації права власності на майно, виділене в натурі власникам майнового сертифіката реорганізованого КСП до 24 травня 2013 року було врегульовано Порядком розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, затвердженим наказом Мінагрополітики України від 14.03.2001 року за № 62 (далі – Порядок), за яким (п.15) Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) із позначкою про виділення майна в натурі, акт прийому-передачі  майна, могли бути підставою для оформлення прав власності на зазначене майно в установленому порядку.


Відповідно до вищезазначеного Порядку виділення  із складу пайового фонду майна у натурі окремим власникам чи групам власників за їх бажанням у процесі  вирішення майнових  питань здійснювалось   підприємством-правонаступником (користувачем) на підставі рішення зборів співвласників. Загальні збори за своєю суттю були основним органом, який міг врегулювати  питання щодо  майна, яке підлягало паюванню.

Визначення розміру майнових паїв кожного з колишніх членів КСП покладалося на комісію з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки. Її склад та всі рішення затверджувалися загальними зборами власників майнових паїв (колишніх членів) реорганізованого КСП (п. 6, 15 Типового положення про комісію з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 28.02.2001 р. №177).

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:07
Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 6