img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Порядок державної реєстрації внутрішньо переміщених осіб в Україні PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:38

Військова агресія спричинила крім фінансово-економічної кризи ще й гостру соціально-демографічну проблему для України, пов’язану з величезним потоком переселенців з окупованих територій Донбасу. Незважаючи на докладені зусилля уряду, вирішення багатьох проблем переселенців залишається актуальним питанням сьогодення. Відсутність реальних перспектив швидкого відновлення контролю держави над усіма територіями матиме наслідок подальшого збільшення масштабів внутрішньої міграції населення.


Задля вирішення проблемних питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням осіб, їхніх прав і свобод, визначення статусу та пільг, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від  20 жовтня 2016 року № 1706-VII (далі - Закон).

Цим Законом передбачено комплекс заходів, які повинні сприяти переселенцям у їхній адаптації на новому місці перебування та реінтеграції при поверненні. Кабінету Міністрів України доручено затвердити комплексні державні цільові програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, та контролювати їх виконання. Окрім цього, у Законі вказано, що органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень: інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; надають у тимчасове безоплатне користування з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання; вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства переселенцями право на земельну ділянку із земель комунальної власності; сприяють у переміщенні її рухомого майна для повернення на залишене місце проживання; забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я; забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.


Переміщені всередині країни – це особи чи група осіб, яких примусили або вимусили покинути чи залишити своє житло чи місця постійного проживання, зокрема, в результаті чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насилля, порушення прав людини, стихійних чи викликаних діяльністю людини катастроф, і хто не перетинав міжнародно- визнаних державних кордонів. Основною відмінністю внутрішньої міграції є той факт, що особи, переміщені всередині країни – це, як правило, громадяни цієї держави. Тому вони повинні мати права і свободи, закріплені як у законодавстві держави їх громадянства, так і в основних міжнародних документах, і перш за все у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини.


В українському законодавстві поняття «особи, переміщені всередині країни» до останнього часу не застосовувалося, але у зв'язку з ситуацією, що склалася в нашій державі питання внутрішньо переміщених осіб стали актуальними і для України. Особи, переміщенні всередині країни, не можуть бути силоміць повернені або знову поселені у місцях де є загроза їх життю, безпеці, здоров'ю або свободі. Сім'ї, розлучені у результаті переміщення, належать якнайшвидшому об'єднанню. Особам, переміщеним всередині країни, видаються всі документи, необхідні їм для користування своїми юридичними правами, а органи влади мають сприяти заміні документів, які були загублені у ході переміщення.

РОЗДІЛ 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи

Стаття перша Закону містить визначення поняття «внутрішньо переміщеної особи». Так, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків.

 

 

Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення. Якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо до таких обставин уповноваженими державними органами прийняті відповідні рішення.

Громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, за обставин, визначених у статті першій Закону, має право на захист від примусового внутрішнього переміщення або примусового повернення на покинуте місце проживання.


Внутрішньо переміщених осіб прийнято називати також вимушеними переселенцями або просто переселенцями. Від біженців вони відрізняються тим, що не виїжджають за межі країни, громадянами якої є.

Факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка).


РОЗДІЛ 2.  Облік внутрішньо переміщених осіб та реєстрація місця проживання

2.1. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Порядок оформлення та видачі довідки регулюється Законом та Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (далі-Закон).


Як було зазначено вище  факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею дванадцятою Закону, яка визначає, що підставою для скасування дії довідки та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа:

1) подала заяву про відмову від довідки;

2) скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;

3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;

4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;

5) подала завідомо недостовірні відомості.


У разі наявності зазначених підстав Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна міграційна служба, Служба безпеки України, Адміністрація Держприкордонслужби, Міністерство фінансів України.

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики України, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи).


Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка є дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, для отримання довідки подає від її імені:

 • у разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення - керівник відповідного закладу;
 • у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу - законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника або особи, зазначеної в абзаці п’ятому цього пункту, заяву подає від її імені представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.


Особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті першій Закону, на дату їх виникнення, після звільнення мають право на отримання довідки, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання.

На отримання довідки мають право військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті першій Закону, на дату їх виникнення.


На отримання довідки мають право також студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

У разі коли внутрішньо переміщена особа розміщується регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (далі - регіональний штаб), заява подається посадовій особі уповноваженого органу, залученій в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу.


Прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом. За результатами проведеної роботи працівники житлово-експлуатаційних організацій та уповноважені особи подають щотижня уповноваженому органу звіт.

2.2. Вимоги до заяви про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту другого Порядку;
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

 

Слід зазначити, що адресою фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного  місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо).

Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

Заява про взяття на облік підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах третьому - шостому пункту другого Порядку, які дають згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації персональних даних заявника та особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних ”.


Інформація про персональні дані внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенції ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника або його законного представника для надання допомоги.

2.3. Перелік документів, які подаються разом з заявою про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи


Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє:

ü   документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

ü   у разі наявності - документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення (документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток з відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);

ü   у разі необхідності - свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у  статті першій Закону, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).


Законний представник дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо захисту прав такої дитини, у разі необхідності підтвердження чи перевірки персональних даних дитини можуть отримати відповідні відомості на підставі письмового запиту до Мінсоцполітики.


У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
 • у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах третьому - шостому пункту другому Порядку, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу заявника;
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

 

2.4. Підстави для відмови у видачі довідки про взяття на облік

внутрішньо переміщеної особи

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті першій Закону;

2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

4) у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту чотири Порядку;

5) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті першій Закону, не підтверджують такого факту.


Особа має право звернутися із заявою повторно,  якщо у неї з’явилися підстави, визначені у статті першій Закону, або усунуті підстави для відмови у видачі довідки, чи оскаржити рішення про відмову у видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до суду.

2.5. Строки розгляду заяви про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

У день подання заяви про взяття на облік безоплатно видається довідка за формою згідно з додатком (що додається), яка роздруковується на аркуші формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та скріплюється печаткою такого органу.

У разі, коли  під час подання заяви про взяття на облік  у заявника відсутня в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення,  уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову в її видачі.


2.6. Інформація, яка міститься в  довідці про взяття на облік

внутрішньо переміщеної особи

У довідці міститься така інформація:

v  номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її видав;

v  прізвище, ім’я, по батькові заявника;

v  дата та місце народження заявника;

v  стать заявника;

v  відомості про законного представника, що супроводжує малолітню дитину, недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена;

v  відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання заявника.

2.7. Інформація, яка надається  посадовими особами уповноваженого

органу внутрішньо переміщеним особам під час видачі довідки про взяття на облік


Під час видачі довідки посадова особа уповноваженому органу інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про:

 • можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема з відновленням соціальних виплат;
 • необхідність відкриття поточного рахунка в уповноваженому банку для отримання відповідної грошової допомоги;
 • місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та найближчих установ уповноваженого банку;
 • обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;
 • обов’язок повідомити уповноваженому органу за місцем отримання довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання не пізніш як за три дні до від’їзду.

 

Про факт видачі довідки дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, уповноважений орган невідкладно інформує службу у справах дітей за місцем перебування такої дитини.

2.8. Термін дії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Довідка діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею дванадцятою Закону та абзацом шостим пункту шостого Порядку, в якому зазначено, що довідка, видана до 20 червня 2016 року, у якій адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, за якою внутрішньо переміщена особа фактично не проживає, підлягала перереєстрації до 20 липня 2016 року. Для цього внутрішньо переміщена особа особисто або через законного представника мала звернутися за видачею довідки до уповноваженого органу, а раніше видана їй довідка вилучалася, про що вносилися відповідні записи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

 


Після  20 липня 2016 року попередньо отримана довідка не приймається і потребує належного переоформлення. Також, звертаємо увагу, що довідка, не перереєстрована у встановлений строк, не є дійсною, про що вноситься відповідний запис до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Довідка, видана до 20 червня 2016 року, яка не скасована і строк дії якої не закінчився, є дійсною та діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею дванадцятою Закону.

У разі наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин, що унеможливлюють перереєстрацію довідки у встановлений строк, така особа подає до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання відповідну письмову заяву та підтвердні документи. У такому разі строк перереєстрації довідки, зазначеної в абзаці шостому цього пункту, може бути збільшено до 60 днів за рішенням уповноваженого органу.


У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає безоплатно  дублікат на підставі заяви особи, які видавалася довідка.

РОЗДІЛ 3.  Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб

З 1 серпня 2016 року Міністерство соціальної політики в тестовому режимі запустило єдиний  реєстр внутрішньо переміщених осіб. До цього  він обмежувався регіональними  форматами:  кожен окремий орган соціального захисту  адміністративно-територіальної одиниці  мав свій реєстр. Працювали вони  автономно, що унеможливлювало уявлення про загальну картину щодо  кількості переселенців, їх місця знаходження, реального стану виплат і т. д.

Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб призначений для забезпечення електронної інформаційної взаємодії Міністерства соціальної політики України з громадянами, волонтерами, організаціями з питань, пов’язаних з вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні.


Метою створення системи є підвищення якості та доступності послуг Міністерства соціальної політики з соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб в Україні за рахунок надання громадянам у електронному вигляді істотної персональної інформації, що стосується складу та обсягів належних та наданих послуг, а також надання можливості інтерактивної електронної взаємодії з Мінсоцполітики з питань безпосереднього отримання послуг.

Відтепер можна відстежити, якщо, скажімо, переселенець внесений у реєстр у двох управліннях. Це одразу буде видно.  Також це дає можливість обміну інформацією між відповідними структурами: Державною прикордонною службою, органами Пенсійного фонду, Службою безпеки України та іншими, для того, щоб мати повну інформацію про кожного переселенця, адже  під виглядом  внутрішньо переміщених осіб можуть маскуватися різні  «зацікавлені» особи.  Цей реєстр створено в допомогу й правоохоронним органам.  Також,  чи  не перебував переселенець більше двох  місяців на непідконтрольній Україні території, завдяки єдиному реєстру зможе побачити Державна прикордонна служба і т.д. Усі ці процеси стають більш контрольованими й зменшується можливість зловживань.

ВИСНОВОК

Внутрішньо переміщені особи в Україні - це категорія громадян України, іноземці або особи без  громадянства, котрі були змушені покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту на частині території Донецької і Луганської областей України або окупації Автономної Республіки Крим.

Факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.  Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулюється Законом та Порядком.


Зазначимо, що, за даними Міністерства соціальної політики України, станом на 08.01.2019 в Україні взято на облік 1 512 367 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.


Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо внутрішньо переміщеним особам необхідно звертатися до найближчого органу соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України в зручний для них час.

Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):

- паспорт;

- посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

У зазначених установах допоможуть отримати інформацію з усіх питань, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.


Додаткову інформацію можна отримувати на сайті Мінсоцпопітики України:

www.mlsp.gov.ua