img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ЯК ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ НЕ ВТРАТИТИ ОЗНАКУ НЕПРИБУТКОВОСТІ 1 ЛИПНЯ 2017 РОКУ PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 08:44

Неприбутковим   організаціям НЕОБХІДНО до 1 липня 2017 року  привести свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу України.

ПІДСТАВОЮ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ Є:

1. Нова редакція Податкового  кодексу України  в частині неприбутковості зобов’язує усі неприбуткові організації, які були внесені до Реєстру до 13.08.2015 року, привести свої статути у відповідність до п.133.4 Податкового кодексу України;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження  Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», згідно з яким неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи відповідно до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.


Так, згідно з п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.10.2010р. неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

-  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

ОТЖЕ!!!

У разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим п.133.4 ст. 133 ПКУ,  організація буде включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

У разі невідповідності установчих документів вимогам, встановленим п.133.4 ст.133 ПКУ, необхідно терміново привести їх у відповідність до вищевказаних вимог та звернутись до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

ТАКИМ ЧИНОМ!!

Для збереження ознаки неприбутковості у статутах громадських об’єднань  мають з’явитися наступні норми:

-          «Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб».

-          «У разі припинення юридичної особи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи організації мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету».

-          «Доходи (прибутки) організації або їх частини використовують виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених їх установчими документами».


-          Статут кожної неприбуткової організації має містити обов’язкові відомості, передбачені профільним законом: (для громадських об’єднань  - ст. 11 Закону України «Про громадські об’єднання».

Для державної реєстрації змін до  установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту (до даного документу може відноситись  рішення керівного органу або керівника громадського формування, яким відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління);

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.


Так, вимога нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію.

Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання;

4) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи;

5) установчий документ юридичної особи в новій редакції. Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» внесення змін до установчого документа юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.  Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). У разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

6) квитанція про сплату адміністративного збору, який становить 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.


Зверніть увагу!

-          Якщо Ви приводите статут у відповідність до обов’язкових вимог Податкового кодексу України та/або Закону України «Про громадські об’єднання» - адміністративний збір відсутній.

Державна реєстрація змін може проводитися за заявою заявника поданою як безпосередньо до Головного територіального управління юстиції так і шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області:

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:02