img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Вимоги до заяви про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи PDF Друк
Середа, 05 липня 2017, 08:04

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію про заявника:


 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту другого Порядку;
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію.

 

Слід зазначити, що адресою фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного  місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо).

Як фактичне місце проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів, будь-яких інших приміщень, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

 


Заява про взяття на облік підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах третьому - шостому пункту другого Порядку, які дають згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації персональних даних заявника та особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних ”.

Інформація про персональні дані внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенції ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника або його законного представника для надання допомоги.Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

27 грудня 2016 року № 1610

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2017 р.
за № 89/29957До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад __________________________________________________________________________________________________________________

(вказати від кого: ? заявник, ? законний представник, ? родич малолітньої дитини,    ? вітчим, мачуха, з якими проживає (перебуває) дитина, ? представник органу опіки та піклування, ? керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

_________________________________________________________

(П.І.Б. заявника, законного представника, родича,  вітчима, мачухи, з якими проживає (перебуває) дитина, представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

Про взяття на облік:

(заповнюється законним представником, родичем малолітньої дитини, вітчимом, мачухою, з якими проживає (перебуває) дитина, представником органу опіки та піклування, керівником дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої обмежена)

_________________________________________________________

(П.І.Б. малолітньої дитини, недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена)

Відомості про внутрішньо переміщену особу:

Громадянство ___________________

Останнє зареєстроване місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ____________________________________________________________________________________________________________

Останнє фактичне місце проживання / перебування внутрішньо                переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у    статті 1 Закону України           « Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ____________________________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу: серія ____, номер __________, виданий______________________________________________

Дата видачі  „____”  _____________  _________ р.

Дані про документ, що підтверджує її спеціальний статус ______________________________________________________

______________________________________________________

Свідоцтво про народження дитини: серія _____, номер ______

Адреса, за якою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону ______________________________________________________        ______________________________________________________

Дата народження  „_____”  _____________  ________________ р.

Місце народження ______________________________________________________

______________________________________________________

Стать __________________

Заява
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

(Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня

Фактичне місце проживання / перебування ________________________________________________________________________________

(вулиця, номер будинку, номер квартири, назва населеного пункту, району,

________________________________________________________________________________

області, найменування дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту, до якого влаштовано

__________________________________________________________________________

дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої

____________________________________________ ____  __________ 20______р.

обмежена, та з якої дати проживає)

Категорія __________________________________________________________________________

(пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа, безробітний, дитина-сирота, дитина,
позбавлена батьківського піклування, недієздатна особа, особа, цивільна дієздатність якої обмежена, малолітня дитина, яка переміщується без супроводу законних представників, тощо)

Відомості про наявність інвалідності:

причина настання інвалідності __________________________________________________________

група (підгрупа) інвалідності ________________________________________________________________________________

нозологічні ознаки ________________________________________________________________________________

потреба у технічних та інших засобах реабілітації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

потреба у санаторно-курортному лікуванні ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про працевлаштування _______________________________________________________________________________

(посада, найменування підприємства, установи, організації)

__________________________________________________________________________________________________________________

Освіта _________________________________________________________________________

Спеціалізація за професійною освітою  _____________________________________________

Професія ______________________________________________________________________

Посада за останнім місцем роботи _________________________________________________

Види соціальних виплат, які отримує     ________________________________________________________________________________

(пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв’язку із  втратою годувальника, допомога сім’ям з дітьми тощо)

________________________________________________________________________________

Обставини, що спричинили внутрішнє переміщення:

проведення АТО

тимчасова окупація Автономної Республіки Крим

зруйноване житло

інші причини _____________________________________________________

Відомості про членів сім’ї, які переміщуються разом з внутрішньо переміщеною особою (заповнюється одним із членів сім’ї):

П.І.Б.

Родинні стосунки

Дата народження

Серія, номер документа, що посвідчує особу, або свідоцтва про народження, дані про  документ, що підтверджує спеціальний статус особи

Категорія (пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа тощо)

Відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, родичів (бабу, діда, прабабу, прадіда, тітку, дядька, повнолітніх брата або сестру) або вітчима, мачуху, з якими проживає (перебуває) дитина:

П.І.Б.

Родинні стосунки

Громадянство

Дата народження

Серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус

Місце проживання

Відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Потреби внутрішньо переміщеної особи (житлові, соціальні, медичні, освітні тощо) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб:

так                                   ні

Наявність у будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення:

так                                   ні

Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,  повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, або які не є громадянами України) ______________________________________

Я, ________________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

повідомляю, що непричетний до скоєння злочинів або співучасті в злочинах  _______

(підпис)

Я, ___________________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

Даю згоду на обробку, використання, зберігання та надання Адміністрації Держприкордонслужби, Мінфіну для верифікації моїх персональних даних / персональних даних особи, від імені якої подається заява, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Інформація щодо персональних даних може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для надання допомоги.

Даю згоду               Не даю згоди

____________    _______________________________     _________________            м.п.

(дата)                       (підпис  заявника, законного  представника,  керівника                                (П.І.Б.)                            (закладу, до якого

дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу                                                                          влаштовано дитину,

соціального захисту, до якого влаштовано дитину-сироту                                                                        недієздатну особу

або дитину, позбавлену батьківського піклування,                                                                                     або особу, цивільна

недієздатну особу або особу, цивільна дієздатність якої                                                                            дієздатність якої

обмежена, родича малолітньої дитини, вітчима,                                                                                          обмежена, або

мачухи, з якими проживає (перебуває) дитина,                                                                                            органу опіки та

представника органу опіки та піклування)                                                                                                    піклування)

Останнє оновлення на Середа, 05 липня 2017, 09:04