img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
До відома громадян. ЦНАП
Стали власником нерухомості? Як зареєструвати своє речове право? Куди звертатися? PDF Друк
П'ятниця, 27 вересня 2019, 13:47

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

СЛІД ЗНАТИ !!!


Запис про державну реєстрацію внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав) гарантує ваше право на власність.

 


Звернутись із заявою щодо реєстрації прав на нерухомість можна:

  • до органів місцевого самоврядування, а саме виконавчих комітетів місцевих рад (міст обласного значення, міської, сільської, селищної);

  • до районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

  • нотаріусів;

  • до центрів надання адміністративних послуг (фронт-офісів);

  • акредитованих суб’єктів державної реєстрації.

 

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Детальніше...
 
Оренда землі: основи правового регулювання PDF Друк
П'ятниця, 27 вересня 2019, 13:24

Відносини, пов'язані з орендою землі,  регулюються Земельним
кодексом України,   Цивільним   кодексом   України,   Законом України «Про оренду землі», а також договором оренди землі.


Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі  -  це  засноване  на  договорі  строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.


Договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

Істотними умовами договору оренди землі є:

  • об’єкт оренди (кадастровий  номер,  місце  розташування  та розмір земельної ділянки);

  • строк дії договору;

  • орендна  плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та  умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

 

За  згодою  сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Договір  оренди  може  передбачати надання в оренду декількох земельних  ділянок,  що перебувають у власності одного орендодавця.

Укладення договору  оренди  земельної   ділянки   із   земель приватної  власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно  із  законом  вправі  набувати  право  оренди  на  таку земельну ділянку.


Укладення договору   оренди   земельної   ділянки  із  земель державної  або  комунальної  власності  здійснюється  на  підставі рішення  відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування – орендодавця.

Об’єкт   за   договором  оренди  землі  вважається  переданим орендодавцем  орендареві  з  моменту  державної  реєстрації  права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії  договору  оренди  землі  визначається  за   згодою сторін, але не може перевищувати  50 років.  При  передачі  в  оренду  земельних ділянок сільськогосподарського    призначення  для   ведення   товарного сільськогосподарського   виробництва,  фермерського  господарства, особистого  селянського  господарства  строк  дії  договору оренди землі  визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7
років.

При    передачі    в    оренду    для    ведення    товарного сільськогосподарського   виробництва,  фермерського  господарства, особистого     селянського    господарства    земельних    ділянок сільськогосподарського  призначення,  які  є  земельними ділянками меліорованих   земель   і   на   яких   проводиться  гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається  за згодою сторін, але не  може бути меншим як 10 років.


Якщо строк дії договору оренди земельної ділянки закінчився у день  або  після  смерті  орендодавця, але до державної реєстрації права   власності   на   земельну   ділянку   за  новим  власником (спадкоємцем),  такий  договір вважається продовженим (поновленим) до  моменту  державної  реєстрації  права власності спадкоємця або територіальної громади на таку земельну ділянку.


Припинення договору оренди землі

Детальніше...
 
Пам’ятка щодо проведення державної реєстрації нерухомості і бізнесу PDF Друк
П'ятниця, 17 травня 2019, 14:48

Подання документів для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

У разі якщо оригінали документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.


Заява на проведення реєстраційних дій в електронній формі подається за умови ідентифікації заявника (фізичної або юридичної особи) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Про подання/отримання заяви на проведення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна щодо якого подано заяву.

Порядок подання заяв у сфері державної реєстрації прав та повідомлення власника об’єкта нерухомого майна про подані заяви визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


Заява про державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва одночасно з завершенням такої дії обов’язково формується та реєструється нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Заява про проведення реєстраційних дій не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.

У разі подання заяви про проведення реєстраційних дій у паперовій формі або електронній формі така заява формується, реєструється у базі даних заяв із зазначенням дати і часу реєстрації.

Детальніше...
 
СМС-маяк PDF Друк
Вівторок, 26 березня 2019, 15:31

З метою забезпечення захисту речових прав, економічних інтересів громадян та інвесторів, зменшення ризиків незаконного заволодіння нерухомим майном розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р № 789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» запроваджено пілотний проект щодо інформування українських громадян про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також сповіщання власників про те, хто з користувачів реєстру цікавився їхнім майном.


Даний сервіс є дієвим засобом запобігання шахрайств із нерухомістю шляхом використання підроблених документів, в тому числі, судових рішень.

Дана сервісна послуга надається технічним адміністратором Державного реєстру прав з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі.


З метою забезпечення захисту речових прав, економічних інтересів громадян та інвесторів, зменшення ризиків незаконного заволодіння нерухомим майном розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р № 789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» запроваджено пілотний проект щодо інформування українських громадян про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також сповіщання власників про те, хто з користувачів реєстру цікавився їхнім майном.

Даний сервіс є дієвим засобом запобігання шахрайств із нерухомістю шляхом використання підроблених документів, в тому числі, судових рішень.

Дана сервісна послуга надається технічним адміністратором Державного реєстру прав з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі.

Сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна передбачає два варіанти рівня контролю, а саме:

Детальніше...
 
Порядок державної реєстрації внутрішньо переміщених осіб в Україні PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:38

Військова агресія спричинила крім фінансово-економічної кризи ще й гостру соціально-демографічну проблему для України, пов’язану з величезним потоком переселенців з окупованих територій Донбасу. Незважаючи на докладені зусилля уряду, вирішення багатьох проблем переселенців залишається актуальним питанням сьогодення. Відсутність реальних перспектив швидкого відновлення контролю держави над усіма територіями матиме наслідок подальшого збільшення масштабів внутрішньої міграції населення.


Задля вирішення проблемних питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням осіб, їхніх прав і свобод, визначення статусу та пільг, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від  20 жовтня 2016 року № 1706-VII (далі - Закон).

Цим Законом передбачено комплекс заходів, які повинні сприяти переселенцям у їхній адаптації на новому місці перебування та реінтеграції при поверненні. Кабінету Міністрів України доручено затвердити комплексні державні цільові програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, та контролювати їх виконання. Окрім цього, у Законі вказано, що органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень: інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; надають у тимчасове безоплатне користування з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання; вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства переселенцями право на земельну ділянку із земель комунальної власності; сприяють у переміщенні її рухомого майна для повернення на залишене місце проживання; забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я; забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.


Переміщені всередині країни – це особи чи група осіб, яких примусили або вимусили покинути чи залишити своє житло чи місця постійного проживання, зокрема, в результаті чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насилля, порушення прав людини, стихійних чи викликаних діяльністю людини катастроф, і хто не перетинав міжнародно- визнаних державних кордонів. Основною відмінністю внутрішньої міграції є той факт, що особи, переміщені всередині країни – це, як правило, громадяни цієї держави. Тому вони повинні мати права і свободи, закріплені як у законодавстві держави їх громадянства, так і в основних міжнародних документах, і перш за все у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини.


В українському законодавстві поняття «особи, переміщені всередині країни» до останнього часу не застосовувалося, але у зв'язку з ситуацією, що склалася в нашій державі питання внутрішньо переміщених осіб стали актуальними і для України. Особи, переміщенні всередині країни, не можуть бути силоміць повернені або знову поселені у місцях де є загроза їх життю, безпеці, здоров'ю або свободі. Сім'ї, розлучені у результаті переміщення, належать якнайшвидшому об'єднанню. Особам, переміщеним всередині країни, видаються всі документи, необхідні їм для користування своїми юридичними правами, а органи влади мають сприяти заміні документів, які були загублені у ході переміщення.

РОЗДІЛ 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи

Стаття перша Закону містить визначення поняття «внутрішньо переміщеної особи». Так, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 6