img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
До відома громадян. ЦНАП
СМС-маяк PDF Друк
Вівторок, 26 березня 2019, 15:31

З метою забезпечення захисту речових прав, економічних інтересів громадян та інвесторів, зменшення ризиків незаконного заволодіння нерухомим майном розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р № 789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» запроваджено пілотний проект щодо інформування українських громадян про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також сповіщання власників про те, хто з користувачів реєстру цікавився їхнім майном.


Даний сервіс є дієвим засобом запобігання шахрайств із нерухомістю шляхом використання підроблених документів, в тому числі, судових рішень.

Дана сервісна послуга надається технічним адміністратором Державного реєстру прав з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі.


З метою забезпечення захисту речових прав, економічних інтересів громадян та інвесторів, зменшення ризиків незаконного заволодіння нерухомим майном розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р № 789-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» запроваджено пілотний проект щодо інформування українських громадян про будь-які реєстраційні дії, які вчиняються з їхньою нерухомістю у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також сповіщання власників про те, хто з користувачів реєстру цікавився їхнім майном.

Даний сервіс є дієвим засобом запобігання шахрайств із нерухомістю шляхом використання підроблених документів, в тому числі, судових рішень.

Дана сервісна послуга надається технічним адміністратором Державного реєстру прав з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі.

Сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна передбачає два варіанти рівня контролю, а саме:

Детальніше...
 
Порядок державної реєстрації внутрішньо переміщених осіб в Україні PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:38

Військова агресія спричинила крім фінансово-економічної кризи ще й гостру соціально-демографічну проблему для України, пов’язану з величезним потоком переселенців з окупованих територій Донбасу. Незважаючи на докладені зусилля уряду, вирішення багатьох проблем переселенців залишається актуальним питанням сьогодення. Відсутність реальних перспектив швидкого відновлення контролю держави над усіма територіями матиме наслідок подальшого збільшення масштабів внутрішньої міграції населення.


Задля вирішення проблемних питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням осіб, їхніх прав і свобод, визначення статусу та пільг, Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від  20 жовтня 2016 року № 1706-VII (далі - Закон).

Цим Законом передбачено комплекс заходів, які повинні сприяти переселенцям у їхній адаптації на новому місці перебування та реінтеграції при поверненні. Кабінету Міністрів України доручено затвердити комплексні державні цільові програми щодо підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб із визначенням джерел та обсягів фінансування, та контролювати їх виконання. Окрім цього, у Законі вказано, що органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень: інформують місцеві державні адміністрації про можливі місця і умови для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; надають у тимчасове безоплатне користування з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання; вирішують питання щодо набуття відповідно до законодавства переселенцями право на земельну ділянку із земель комунальної власності; сприяють у переміщенні її рухомого майна для повернення на залишене місце проживання; забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я; забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.


Переміщені всередині країни – це особи чи група осіб, яких примусили або вимусили покинути чи залишити своє житло чи місця постійного проживання, зокрема, в результаті чи з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насилля, порушення прав людини, стихійних чи викликаних діяльністю людини катастроф, і хто не перетинав міжнародно- визнаних державних кордонів. Основною відмінністю внутрішньої міграції є той факт, що особи, переміщені всередині країни – це, як правило, громадяни цієї держави. Тому вони повинні мати права і свободи, закріплені як у законодавстві держави їх громадянства, так і в основних міжнародних документах, і перш за все у Загальній декларації прав людини та Міжнародних пактах про права людини.


В українському законодавстві поняття «особи, переміщені всередині країни» до останнього часу не застосовувалося, але у зв'язку з ситуацією, що склалася в нашій державі питання внутрішньо переміщених осіб стали актуальними і для України. Особи, переміщенні всередині країни, не можуть бути силоміць повернені або знову поселені у місцях де є загроза їх життю, безпеці, здоров'ю або свободі. Сім'ї, розлучені у результаті переміщення, належать якнайшвидшому об'єднанню. Особам, переміщеним всередині країни, видаються всі документи, необхідні їм для користування своїми юридичними правами, а органи влади мають сприяти заміні документів, які були загублені у ході переміщення.

РОЗДІЛ 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи

Стаття перша Закону містить визначення поняття «внутрішньо переміщеної особи». Так, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків.

Детальніше...
 
Загальні положення правового статусу об’єкта незавершеного будівництва PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:34

Об’єкт незавершеного будівництва є об’єктом з особливим правовим статусом, оскільки має ряд ознак, за якими він відрізняється від об’єктів нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці.

Об’єктом незавершеного будівництва є об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.


Аналізуючи правову природу об’єкта незавершеного будівництва, його ознаками, зокрема є:

- міцний (ґрунтовний) характер об’єкта будівництва, що зводиться, який дає можливість зробити висновок, що такий об’єкт створюється на довгий період експлуатації, утворюючи при цьому єдине ціле із земельною ділянкою, та відмежовуючи вказаний об’єкт від малих архітектурних форм, тимчасових споруд тощо;

- будівництво здійснюється на підставі дозвільних документів, виданих відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності;

- відсутність стовідсоткової готовності об’єкта незавершеного будівництва, що унеможливлює використання його за призначенням та введення відповідно до законодавства в експлуатацію.


Відсутність можливості використання об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, задля якого він будується, не позбавляє особу, яка здійснює його будівництво, звернутися за проведенням державної реєстрації права власності на такий об’єкт.

Детальніше...
 
Емфітевзис – як альтернатива договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:30

Останнім часом, значного поширення серед аграріїв набуває такий вид землекористування як емфітевзис, що підтверджується значним зростанням кількості укладання відповідних договорів. Враховуючи те, що переважна більшість власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення віддають їх у оренду, вважаючи, що це єдиний спосіб передачі іншій особі права користування земельною ділянкою, виникає необхідність більш детального висвітлення питання про те, що собою являє емфітевзис.


Поняття емфітевзису визначено у ст. 407 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) та ст.1021 Земельного кодексу України (надалі – ЗК України), зокрема передбачається, що під ним розуміють користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Разом з тим, іншим, більш поширеним та відомими правовим інститутом, що дає можливість використовувати земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва, є оренда земельних ділянок.

Детальніше...
 
ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ НА ВИПИСКАХ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ PDF Друк
Понеділок, 25 березня 2019, 17:25

Стаття 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі по тексту - Закон) регулює питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту – ЄДР).


Згідно пункту п’ятого частини 2 зазначеної статті, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та в електронній формі. Згідно частині 4 зазначеної статті, виписка формується за результатами реєстраційної дії. Виписки для проставлення апостилю надаються протягом 24 години після находження запиту, крім вихідних та святкових днів.


Видача виписок для  з ЄДР передбачена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції   України  10  червня  2016 року № 1657/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969 (далі – Порядок).


Головним територіальним управління юстиції у Житомирської області на виконання Закону та Порядку, реалізовано можливість отримання виписок у паперовій формі для проставлення апостилю у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі необхідності легалізації документів про юридичну особу, в тому числі громадське формування чи фізичну особу-підприємця заявник повинен звернутися до державного реєстратора відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Житомирській області (далі по тексту – державний реєстратор), який за допомогою програмних засобів ведення ЄДР, формує та роздруковує запит встановленого зразка,  на якому заявник проставляє свій власний підпис.

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 5