img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАБОРОНИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ PDF Друк
Понеділок, 29 січня 2018, 17:13

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов’язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає встановлені законодавством обмеження і заборони. Правові обмеження державних службовців зумовлені специфікою виконуваних ними державних функцій і службових повноважень.


Головна мета правових обмежень – це забезпечення ефективного функціонування державної служби, встановлення правових бар’єрів перед можливими зловживаннями державних службовців, створення умов для належного виконання посадових повноважень і реалізація встановлених Конституцією прав і свобод службовців.


Правові обмеження й заборони стосуються осіб, які мають намір стати на державну службу, і діють протягом усього часу проходження цими особами державної служби. Деякі починають діяти після припинення чи звільнення з державної служби.

Законом України «Про запобігання корупції» №1700, норми якого діють з 26.04.2015 року, а саме статтями 22-27 встановлено спеціальні обмеження стосовно діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.


Відповідно до ст.22 вищезазначеного Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

 

 

Також цим особам забороняється займатись іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, а також входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів або наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальній громаді в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації) ( ст.25).

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не застосовуються до депутатів місцевих рад ( крім тих, які здійснюють у раді свої повноваження на постійній основі), членів Вищої ради юстиції ( крім тих, які працюють на постійній основі), народних засідателів і присяжних , така заборона , також не поширюється на викладацьку, наукову і творчу діяльність, медичну практику, інструкторську та суддівську спортивну практику.


Дуже актуальним на сьогодні є також питання щодо заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Дана заборона поділяється на заборону мати в підпорядкуванні близьких осіб та заборону бути близькій особі прямо підпорядкованим.


Обмеження щодо одержання подарунків визначено антикорупційним законодавством як ще одне дієве обмеження під час проходження державної служби. Забороняється одержувати подарунки, вартість яких більше однієї мінімальної заробітної плати одноразово та двох прожиткових мінімумів з одного джерела щорічно для працездатних осіб, крім подарованих близькими особами, та які одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, і виграші, призи, премії, бонуси. Подарунки, одержані уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – як подарунки  державі або територіальній громаді передаються державним та комунальним органам.


Іншим превентивним механізмом запобігання корупції є обмеження щодо осіб, які звільнилися або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, ст. 26:

- заборона протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями , якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;


- заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;


- заборона протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності).


Дані обмеження та заборони можуть бути скасовані або змінені лише шляхом внесення змін у діюче законодавство.

За порушення цих обмежень та заборон законодавством установлено кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin