img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Запобігання проявам корупції PDF Друк
Четвер, 14 серпня 2014, 13:34

Нове в антикорупційному законодавстві

На шляху становлення України як правової держави важливим кроком є приведення діючого законодавства до міжнародних норм та стандартів. За таких умов процес законотворчості в нашій державі є безперервним і триває донині, зокрема, в напрямку антикорупційної діяльності. Так, нещодавно прийнято низку законів для приведення у відповідність до національного та міжнародного законодавства Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які містять зміни та доповнення до майже до всіх нормативних актів, що регулюють діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

Окреслимо лише деякі з них. Згідно Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 року у Кримінальному кодексі України замінені редакції таких статей: 

Стаття 354. Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації.

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Стаття 369. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Стаття 370. Провокація підкупу.

Слід зазначити, що межа покарання за вищезазначені діяння сягає від штрафу в розмірі від ста до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і до позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазнав змін і Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": дане нове визначення неправомірної вигоди. Такою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 року більш детально тлумачиться визначення близьких осіб, ними є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Виходячи з наведеного вище визначення, законодавець розширив і такий термін як конфлікт інтересів: це суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Районне управління юстиції

Антикорупційне законодавство

В Україні з 1 липня 2011 року набрав чинності Закон «Про засади запобігання і протидії корупції». Одночасно з ним введений в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та нова ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Встановлено 4 кола суб’єктів відповідальності, а саме дія закону розповсюджується на

- осіб, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, правоохоронці, судді, депутати, працівники патронатних служб тощо);

- осіб, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (посадовці комунальних закладів, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час надання ними публічних послуг, представники міжнародних організацій тощо);

- осіб які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

- посадових осіб юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них державними службовцями, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.

Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено ряд обмежень для державних службовців і посадових осіб, найцікавішими з яких є:

- Обмеження роботи за сумісництвом – держслужбовцям забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) безпосередньо або через інших осіб (штраф від 850 до 2125 грн. з конфіскацією доходу).

- Обмеження одержання подарунків-державним службовцям забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб: за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника; якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні обдарованої особи. Натомість державні службовці, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (до речі – відсутнє законодавче визначення такої гостинності), та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово (зараз це 480 грн.). Відповідальність за порушення обмеження встановлена Кодексом про адміністративні правопорушення в розмірі від 850 до 1700 грн. з конфіскацією подарунку.

- Обмеження роботи близьких осіб в одному державному органі - державні службовці, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Разом з тим, обмеження не поширюються на: а) народних засідателів і присяжних; б) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді; в) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах (селища міського типу не віднесені до сільської місцевості); г) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту. За порушення такого обмеження встановлена відповідальність в розмірі від 850 до 1700 грн.

- Правило «пантуфляжу» - обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень; представляти інтереси будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали.

Цікаво, що протидію корупції, як і згідно старого Закону «Про боротьбу з корупцією» будуть здійснювати: органи прокуратури; спеціальні підрозділи по боротьбі з оргзлочинністю МВС України; податкова міліція; спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ; військова служба правопорядку у ЗСУ.

Новим законом передбачається що особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили. Звільнення посадових осіб, які займають виборні посади здійснюється відповідно до Конституції та законів України.

До державних службовців передбачені нові вимоги щодо декларування доходів, зобов’язань та витрат, а також встановлено нову відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації щодо себе та членів сім’ї, а саме штраф від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Свої витрати протягом року державні службовці та посадові особи будуть декларувати з 2012 року у випадку якщо разова витрата (вклад/внесок) по придбанню визначених матеріальних благ у звітному році дорівнюватиме або перевищуватиме 150 тис. гривень.

Згідно закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» визначено 13 нових «корупційних злочинів» та посилена відповідальність за їх вчинення (наприклад, за отримання хабара до 85 грн. передбачений штраф від 8500 до 12750 грн., за хабар від 85 до 3339 грн. – вже штраф складає від 12750 до 25500 грн. або обмеження волі від 2 до 5 років, за хабар від 3400 до 8499 грн. – передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років та конфіскація майна, за хабар розміром більше 8500 грн. – позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскація майна).

Новелами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» також стали введення процедури спецперевірки відомостей кандидатів, що претендують на зайняття посад державних службовців, врегулювання конфлікту інтересів, проведення антикорупційної експертизи нормативних актів та широкого залучення громадськості до процесу боротьби з корупцією.

  

Останнє оновлення на Понеділок, 23 листопада 2015, 20:22
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin