img

Паспорт району

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області PDF Друк
Вівторок, 28 березня 2017, 15:50

Додаток

до наказу начальника управління праці та соціального захисту населення

від 28.03.2017 року  № 19-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “В”

головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області

Загальні умови

Посадові обов'язки

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в управлінні;

2) забезпечення здійснення начальником управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку управління;

4) добір персоналу управління;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

8) організовує роботу щодо розробки структури управління;

9) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

10) вносить пропозиції начальнику управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

11) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців управління, які затверджує начальник управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

 

12) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

13) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в управління та вносить відповідні пропозиції начальнику управління;

14) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

15) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

16) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

17) за дорученням начальника управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в управлінні;

18) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців управління;

19) здійснює планування професійного навчання державних службовців управління;

20) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику управління;

21) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

22) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

23) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

24) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів управління;

25) обчислює стаж роботи та державної служби;

26) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

27) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

28) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

29) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

30) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління;

31) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

32) формує графік відпусток персоналу управління, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

33) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління;

34) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

35) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

36) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу управління;

37) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу управління;

38) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

39) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

40) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

41) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;

42) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні;

43) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

44) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

45) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

46) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до штатного розпису, надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються протягом 17 календарних днів з дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Національного агенства України з питань державної служби.

Дата, час і місце проведення конкурсу

21 квітня 2017 року о 13:00, Житомирська обл.,  смт. Брусилів, вул. Лермонтова, 9, каб. № 107.

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фещенко Віталій Анатолійович

(04162) 30273

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільно

Спеціальні вимоги

1

Знання законодавства

Конституції України, ЗУ «Про державну службу», ЗУ «Про запобігання корупції», ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ Про обробку персональних даних», ЗУ «Про інформацію».

2

Професійні знання

Постанова КМУ « Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу», нормативні та законодавчі акти, методичні та інші матеріали Нацдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного фонду з питань організації і застосування методики управління персоналом та державної  служби, трудове, фінансове та господарське законодавство, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

3

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією. Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

4

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді. Вміння ефективної координації з іншими.

5

Сприяння змін

Здатність приймати зміни та змінюватись.

6

Технічні вміння

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) та навички використання офісної техніки.

7

Особистісні компетенції

Відповідальність, уважність до деталей, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Останнє оновлення на П'ятниця, 16 червня 2017, 08:39
 
© 2013-2015 Раді вітати вас на сайті Брусилівської районної державної адміністрації | Created by Admin